HomeΚΡΗΤΗΑδιέξοδη τροπολογία σχετικά με την αποκατάσταση των Σεισμόπληκτων Κτιρίων

Αδιέξοδη τροπολογία σχετικά με την αποκατάσταση των Σεισμόπληκτων Κτιρίων

Τι αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Αδιέξοδη είναι για το ΤΕΕ/ΤΑΚ η τροπολογία σχετικά με την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτιρίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Με μεγάλη μας έκπληξη την Παρασκευή 26 Απριλίου ενημερωθήκαμε για  την επικείμενη τροπολογία που έχετε σκοπό να θεσμοθετήσετε.  Οι Μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΑΚ αλλά και  οι πληγέντες του Αρκαλοχωρίου  αναμέναμε, την εφαρμογή ή την εναρμόνιση της πρότασης μας, περί απλοποίησης των διαδικασιών, για τα χαρακτηρισμένα από τη ΔΑΕΦΚ ως Πράσινα Κτίρια αλλά και τα Κίτρινα κτίρια  χωρίς βλάβες  στου φέροντα οργανισμό.

Μία πρόταση που έχουμε καταθέσει σε αρκετές συνεδριάσεις, υπουργικές επιτροπές αλλά  και στη Βουλή μέσω των Βουλευτών  της ΠΕ Ηρακλείου όλων των κομμάτων,  καθώς η αναγκαιότητά της, έχει αναδειχθεί αρκετές φορές, τόσο στα Τοπικά όσο και στα Πανελλαδικά ΜΜΕ.

Σας την παραθέτουμε παρακάτω:

Α. Ανάλυση πρότασης: Απλοποιημένη διαδικασία αποκατάστασης κτιρίων.

……Όσα κτίρια έχουν κριθεί ως «Πράσινα με ζημιές» στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, να δικαιούνται εκτός της υφιστάμενης τυπικής διαδικασίας και μία απλοποιημένη διαδικασία, όπου θα μπορούν να αποζημιωθούν έως του ποσού των 8.000€ συν ΦΠΑ για εργασίες αποκατάστασης και  η ολοκλήρωσή τους θα βεβαιώνεται από Υπεύθυνη Δήλωση ιδιώτη Μηχανικού σε Πληροφοριακό σύστημα.

Συγκεκριμένα, ο μηχανικός θα εισέρχεται στην πλατφόρμα e-άδειες, όπου θα υπάρχει το πεδίο «Άδεια μικρής κλίμακας σεισμόπληκτου κτιρίου», όπως υπάρχει η «Οικοδομική άδεια Ανακατασκευής Πυρόπληκτου».

Ο μηχανικός θα καταχωρεί ως δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο δευτεροβάθμιου ελέγχου από το κλιμάκιο ΔΑΕΦΚ/ΤΑΕΦΚ.
 2. Ε9 του ιδιοκτήτη.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ή Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
 4. Την Τεχνική Έκθεση Μηχανικού για την βλάβη και την αποκατάσταση (με φωτογραφικό υλικό, ανάλυση παρεμβάσεων και προϋπολογισμό).

Στον προϋπολογισμό, θα συμπεριλαμβάνεται  η αμοιβή του μηχανικού, η διαχείριση των ΑΕΚΚ και των επικίνδυνων αποβλήτων (πχ αμίαντος).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο μηχανικός θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης (Με Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού) στην πλατφόρμα και θα ολοκληρώνεται το ένταλμα πληρωμής προς τον πολίτη.

Αντίστοιχα στα κτίρια που έχουν κριθεί ως «Κίτρινα» χωρίς όμως πρόβλημα στατικότητας στον φορέα (τοπικές επεμβάσεις),  στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, να πραγματοποιείται η παραπάνω διαδικασία με ποσό έως 15.000€ συν ΦΠΑ.

Ο έλεγχος θα γίνεται  από την πολιτεία με τις ίδιες μεθόδους που ελέγχονται τα επιδοτούμενα προγράμματα (πχ προγράμματα Εξοικονόμησης).

Όσοι πολίτες επιθυμούν θα μπορούν να ακολουθήσουν την υφιστάμενη διαδικασία όταν θεωρούν ότι το παραπάνω ποσό δε μπορεί να καλύψει τη ζημιά στο κτίριό τους.

Η νέα διαδικασία θα απαλλάξει από γραφειοκρατία τη ΔΑΕΦΚ και θα πάρουν προτεραιότητα οι πιο κρίσιμες παρεμβάσεις σε κτίρια με μεγαλύτερη ζημιά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

 1. Οι μηχανικοί φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και κατασκευή όλων των κτιρίων, ιδιωτικών και δημοσίων χωρίς κάποιο περαιτέρω έλεγχο. Αναλαμβάνουν επίσης την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια όταν δεν έχουν προέλθει από φυσική καταστροφή αλλά από άλλες αιτίες (πχ. Εργοδιάβρωση). Αναλαμβάνουν επίσης τη διαχείριση και πιστοποίηση ορθής εκμετάλλευσης επιδοτήσεων σε πληθώρα προγραμμάτων (πχ Εξοικονομώ). Δε γίνεται να μην τους «εμπιστεύεται» το κράτος για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτιρίων και ιδιαίτερα όταν 2 χρόνια τώρα η υφιστάμενη διαδικασία δεν έχει φανεί αποτελεσματική. Μόλις 30 άδειες για 8000 σεισμόπληκτα κτίρια (3,75%).
 2. Μετά από 2 χρόνια από την έναρξη των διαδικασιών και 2,5 χρόνια από το σεισμό, έχουν εγκριθεί περίπου 90 φάκελοι, λιγότερες από 10 επισκευές έχουν γίνει, ενώ δεν έχει αποπληρωθεί κάποια ολοκληρωμένη.
 3. Κτίρια τα οποία έχουν ζημιές κατά 2-3.000€ περισσότερες από τον ως άνω προϋπολογισμό θα προτιμήσουν την ευέλικτη διαδικασία και αποζημίωση ώστε να κερδίσουν χρόνο και να μη δαπανήσουν χρήματα σε πολλές διαδικασίες.
 4. Θα μειωθεί το διοικητικό κόστος της ΔΑΕΦΚ.
 5. Θα μειωθεί το συνολικό κόστος των υπηρεσιών των μηχανικών προς τον πολίτη που δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από τη ΔΑΕΦΚ γιατί θα απαιτείται μικρότερος όγκος εγγράφων, λιγότερες και πιο σύντομες διαδικασίες.
 6. Αμεσότερη αποκατάσταση μεγάλου αριθμού κτιρίων.
 7. Τόνωση της τοπικής αγοράς και της ψυχολογίας των κατοίκων.
 8. Θα πάρουν προτεραιότητα πιο σοβαρές περιπτώσεις (Κίτρινα με στατικό πρόβλημα και Κόκκινα).

Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση θα μειώσει σημαντικά το χρόνο για την αποκατάσταση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών όπου η συχνότητα και η σφοδρότητα αναμένονται να επιδεινωθούν και η απαίτηση για σύντομες διαδικασίες με μικρό διοικητικό όγκο είναι απαραίτητες. Όμως εν τέλει η πρόταση που θέλετε να θεσμοθετήσετε μας καλύπτει μόνο ως προς τον τίτλο της. Η πρόταση διευκόλυνσης αφορά καθαρά  μόνο το Υπουργείο, καθώς δεν αποτελεί μία πιο σύντομη ή πιο πρακτική διαδικασία με λιγότερη γραφειοκρατία, ‘’διευκολύνοντας’’ τους πολίτες να αποσυρθούν από την διεκδίκηση αποζημίωσης.

Για την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων ζητάμε :

1)         Την άμεση επανεξέταση της πρότασης του ΤΕΕΕ/ΤΑΚ για απλοποίηση της διαδικασίας από το Υπουργείο .

2)         Την άμεση απόσυρση της ρύθμισης που υποστηρίζετε.

3)         Απαιτούμε την αλλαγή στάσης από το Υπουργείο που απαξιώνει το ρόλο του μηχανικού και διαιωνίζει τα προβλήματα ενός ολόκληρου δήμου που υποφέρει από τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού, τη γραφειοκρατία της ΔΑΕΦΚ και την ολιγωρία της πολιτείας στη συνολική αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Διαφήμιση
Διαφήμιση