HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΕΗ: Ζημιές 102,5 εκατομμυρίων το 2015 – Έναντι κερδών 91,3 εκατομμυρίων ευρώ το 2014

ΔΕΗ: Ζημιές 102,5 εκατομμυρίων το 2015 – Έναντι κερδών 91,3 εκατομμυρίων ευρώ το 2014

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Στα 102,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές για τον όμιλο ΔΕΗ το 2015, έναντι κερδών 91,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν το 2015 κατά € 154,8 εκατ. (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των προβλέψεων, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος.

Έτσι λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ.,τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους € 42,6 εκατ. το 2015 έναντι κερδών € 223,3 εκατ. το 2014.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 2015 κατά € 127,9 εκατ. ή 2,2% και διαμορφώθηκε σε € 5.735,7 εκατ. έναντι € 5.863,6 εκατ. το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται :

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω :

– της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

– της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016)

– της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση € 13 εκατ.

β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 65,8 εκατ. (1,4%), από € 4.841,5 εκατ. το 2014, σε € 4.907,3 εκατ

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού μειώθηκε κατά € 35 εκατ. (3,5%), από € 1.005 εκατ. το 2014 σε € 970 εκατ. το 2015.

Ειδικότερα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 23,6 εκατ. σε € 922,6 εκατ. το 2015 έναντι € 946,2 εκατ. το 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 216 εργαζόμενους, σε 18.356 την 31.12.2015 από 18.572 την 31.12.2014.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης αυξήθηκαν κατά € 472 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 781 εκατ.το 2015 έναντι € 309 εκατ. το 2014.

Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 90 εκατ. το 2015, έναντι € 76 εκατ.το 2014.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν ελαφρυνθεί κατά περίπου € 50 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε συντηρητικό υπολογισμό της θετικής επίδρασης των ενεργών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πέραν των επισφαλειών, οι προβλέψεις έχουν επιβαρυνθεί και με ένα ποσό € 20,9 εκατ., το οποίο αφορά ΕΦΚ που κατέβαλε η ΔΕΗ για ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2010 – 2015 (€ 17,6 εκατ. για την περίοδο Μαΐου 2010 – Δεκεμβρίου 2014 και € 3,3 εκατ. για τη χρήση του 2015), μετά από σχετική διοικητική πράξη των Τελωνειακών Αρχών. Η ΔΕΗ έχει προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια διότι η εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια ιδιοκαταναλώθηκε αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα έπρεπε να μην επιβαρύνεται με την καταβολή ΕΦΚ.

Η ΔΕΗ, θεωρώντας ότι είναι διεκδικήσιμη η επιστροφή του ποσού αυτού, δεν το έχει συμπεριλάβει στις λειτουργικές δαπάνες αλλά έχει σχηματίσει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, οι συνολικές προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκανσε € 950 εκατ. το 2015 έναντι € 431 εκατ. το 2014.

Συμπερασματικά

Το 2015, οι δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 42,5% των συνολικών εσόδων έναντι 47,8% το 2014. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές αντιστοιχούν στο 16,6% των συνολικών εσόδων από 7,4% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την μισθοδοσία μειώθηκε σε 15,3% έναντι 15,6% πέρυσι.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

Οι αποσβέσεις το 2015 αυξήθηκαν κατά € 131,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 737,7 εκατ. έναντι € 606 εκατ. το 2014. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 και οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αξίας τωνπαγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, η οποία και ενσωματώθηκε στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014, με τις αντίστοιχες αποσβέσεις να ξεκινούν την 1.1.2015.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 15,4 εκατ. και ανήλθαν σε € 198,4 εκατ. έναντι € 213,8 εκατ. το 2014, κυρίως λόγω μείωσης των επιτοκίων Euribor.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το 2015 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2014 κατά € 125,6 εκατ. ή 20% και διαμορφώθηκαν σε € 753,6 εκατ. έναντι € 628 εκατ. το 2014. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών οι συνολικές επενδύσεις το 2015 ανήλθαν σε 13,1% έναντι 10,7% το 2014.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 2015 ήταν μειωμένες κατά € 15,8 εκατ. (€ 56,3 εκατ. έναντι € 72,1 εκατ.) προφανώς λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης νέων ΑΠΕ.

Έτσι οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι επενδύσεις ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν κατά € 141,4 εκατ. ή 25,4% και ανήλθαν το 2015 σε € 697,3 εκατ. έναντι € 555,9 εκατ. το 2014.

Καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.788,9 εκατ., μειωμένο κατά € 203 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ.).

Τι δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«• Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν με τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά € 472 εκατ.

Επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά € 127,9 εκατ. λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς.

Έτσι παρά τη σημαντική μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος κατά € 381,9 εκατ., η οποία ωστόσο μετριάστηκε από τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 14,5% και από την αύξηση της τιμής των πιστοποιητικών CO2, ο Όμιλος κατέγραψε ζημίες προ φόρων χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις ύψους € 42,6 εκατ. το 2015. Σ’ αυτό συντέλεσε και η μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ. λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

  • Στα θετικά στοιχεία καταγράφεται η σημαντική αύξηση των επενδύσεων για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ορυχείων και του παραγωγικού δυναμικού κατά €167 εκατ. ή 61,4%, σε σχέση με το 2014, καθώς και η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 203 εκατ.
  • Σημειώνεται η σαφής μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών το δ’ τρίμηνο σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού διακανονισμών με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015, και της συστηματικότερης αναζήτησης των οφειλών.

Όπως έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καταστεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίλυσή του, πράγμα για το οποίο εκφράζεται αισιοδοξία, και για την οποία αναμένεται η στήριξη όλων των αρμοδίων φορέων και αρχών συναρτάται η πορεία του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της Επιχείρησης, που θα σημάνει τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, αλλά και η ελάφρυνση των καταναλωτών με περαιτέρω μείωση των τιμολογίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία.

Οι ρευματοκλοπές

Για το πρόβλημα των «ρευματοκλοπών» και των παραβιάσεων των μετρητών, το οποίο σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με την κρίση και, εκτός των άλλων, συντελεί στη δημιουργία νοσηρού κοινωνικού περιβάλλοντος, καταβάλλονται συστηματικές και στοχευμένες δράσεις από τη ΔΕΗ και το ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μετριαστεί μέχρι και την πλήρη εξάλειψή του, πράγμα για το οποίο απαιτείται και η συνδρομή των αρμοδίων αρχών.

Σε ό,τι αφορά τα τιμολογηθέντα ποσά για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καθώς και στους δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου, οι οποίοι αυξάνονται, το σχετικό ποσό για το 2015 ανήλθε σε € 627 εκατ., ενώ το προς ανάκτηση κόστος της ΔΕΗ εκτιμάται σε € 720 εκατ. περίπου. Η διαφορά αυτή προστίθεται στις αντίστοιχες υποανακτήσεις της προηγούμενης τριετίας (2012 – 2014). Αποτέλεσμα, και παρά τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, που ξεκίνησε από τα μέσα του 2014, η συνολική υποανάκτηση ανέρχεται στο ποσό των € 600 εκατ. περίπου.

Protothema.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση