HomeHL-GreeceΥπουργείο Δικαιοσύνης: Κοινωφελής εργασία για ποινές κάτω από 2 έτη  

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Κοινωφελής εργασία για ποινές κάτω από 2 έτη  

«Βραχιολάκι» αντί περιοριστικών όρων

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Κοινωφελής εργασία για ποινές που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη και βραχιολάκι επιτήρησης για όσους κρατούμενους αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους. Αυτά αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη σημερινή παρουσίαση που πραγματοποίησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Κατά την παρουσίαση του νέου εκσυγχρονιστικού συστήματος μετατροπής των μικρών ποινών σε κοινωφελή εργασία, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι έως τώρα δεν υπήρχε η υποδομή για να εφαρμοστεί ο θεσμός της κοινωνικής εργασίας στην χώρα μας, αλλά τώρα δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα ελέγχει σε πανελλαδική βάση το όλο σύστημα της μετατροπής των μικρών και χαμηλών ποινών σε κοινωφελή εργασία.

Η εφαρμογή της δυνατότητας μετατροπής των ποινών σε κοινωφελή εργασία θα αρχίσει με την έναρξη εφαρμογής των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή μετά την ψήφιση από τη Βουλή του επίμαχου νομοσχεδίου, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί 1.520 φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, νοσοκομείων, κ.λπ. και έχουν προβλεφθεί 339 κατηγορίες εργασιών, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από εποπτεύουσα επιτροπή, στην οποία επικεφαλής θα είναι ο εισαγγελέας εκτέλεσης των ποινών των Αθηνών και τα άλλα μέλη της θα είναι εισαγγελείς και άλλοι κρατικοί λειτουργοί και, όπως επισήμανε ο κ. Φλωρίδης, για τον μηχανισμό λειτουργίας της πλατφόρμας «δεν υπάρχει κόστος, και μόνο όφελος θα έχει το κράτος».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπούγας, ο οποίος είχε το κύριο βάρος της δημιουργίας της πλατφόρμας, ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο λειτουργίας της και την όλη διαδικασία που θα τηρείται σε κάθε στάδιο, καθώς και την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων που θα συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, «προβλέπεται για τις ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη η δυνατότητα μετατροπής τους σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει, με ειδική αιτιολογία, ότι αυτή δεν είναι αρκετή για να τον αποτρέψει από την τέλεση άλλων εγκλημάτων. Για κάθε ημέρα φυλάκισης αντιστοιχούν δύο ώρες χρηματικής ποινής, συνεπώς καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών (300 ημερών) θα πρέπει να παράσχει κοινωφελή εργασία 600 ωρών. Η έναρξη ισχύος της παροχής κοινωφελούς εργασίας θα είναι παράλληλη με την έναρξη της ισχύος του Νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς προβλέπεται πλέον η κατάργηση του άρθρου 98 του ν. 4623/2019 περί αναστολής της.

Ακόμη, διευρύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης μέσα από τη λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση. Η ψηφιακή πλατφόρμα, με συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση θα παρέχει στους εισαγγελείς εκτέλεσης ποινών και στους επιμελητές κοινωνικής αρωγής σαφή και πλήρη εικόνα για τα στοιχεία του κάθε φορέα και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρέχονται, με αναλυτική περιγραφή τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) στους οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία. Καθημερινά εντάσσονται στην πλατφόρμα δεκάδες φορείς που καλύπτουν όλο το δικαστικό χάρτη όλης της χώρας, παρέχοντας επαρκή αριθμό θέσεων σε 339 κατηγορίες απασχόλησης. Η έγκριση των υπό ένταξη φορέων με την ταυτόχρονη πιστοποίηση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου προς τούτο γίνεται από συσταθείσα κατά τις προβλέψεις της ΚΥΑ επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών Αθηνών και έχει ως αντικείμενο τη γενικότερη εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού και την τεχνική υποστήριξη και λειτουργική αναβάθμιση της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διαδικασία, μόλις καταστεί εκτελεστή η δικαστική απόφαση που επιβάλλει κοινωφελή εργασία, κοινοποιείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Η τελευταία δημιουργεί ατομικό φάκελο του καταδικασθέντος, στον οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα έγγραφα καθώς επίσης τον καλεί σε δια ζώσης επικοινωνία, προκειμένου μέσω προσωπικής συνέντευξης να ληφθεί το κοινωνικό ιστορικό του και να αξιολογηθούν τα προσωπικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε η πρόταση επιλογής του φορέα από τον αρμόδιο επιμελητή κοινωνικής αρωγής να είναι κατάλληλη και εξατομικευμένη.

Στη συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση (μέσω φόρμας της ψηφιακής εφαρμογής) που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Ο τελευταίος, αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την Υ.Ε.Κ.Α του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας την εκτέλεση της απόφασης, επιλέγοντας τον φορέα και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της παροχής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την παραγγελία.

Μετά την επιλογή του φορέα παροχής κοινωφελούς εργασίας, συνάπτεται το συμφωνητικό παροχής κοινωφελούς εργασίας μεταξύ του καταδικασθέντος και του φορέα, το οποίο συνυπογράφει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη και η Υ.Ε.Κ.Α. (του τόπου παροχής κοινωφελούς εργασίας), ήτοι ο Επιμελητής Κοινωνικής Αρωγής που ορίζεται υπεύθυνος για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής κοινωφελούς εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής και αδιάλειπτη παροχή της μέσα από την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, που πραγματοποιούν οι εποπτεύοντες Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής. Μετά την ολοκλήρωση της κοινωφελούς εργασίας, η ΥΕΚΑ υποβάλει αναφορά ολοκλήρωσης στον εισαγγελέα του τόπου εκτέλεσης.

Σε περίπτωση που η παροχή εργασίας αναιτιολόγητα διακοπεί ή παρέχεται πλημμελώς, ειδοποιείται ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, ο οποίος δύναται, ανάλογα και με τη βαρύτητα της παραβίασης, να ανακαλέσει το ευεργέτημα και να παραγγείλει την πραγματική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα».

Η οπαδική βία και οι κάμερες στα γήπεδα

Σχετικά με την πάταξη της βίας στα γήπεδα, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι μετά την τοποθέτηση των καμερών στα γήπεδα θα ελέγχεται δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων αγώνων, εάν οι κάμερες λειτουργούν και στη συνέχεια θα γίνεται νέος έλεγχος την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι κάμερες την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο αμέσως επόμενος αγώνας θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Το βραχιολάκι

Αναφορικά με το φαινόμενο της μη τήρησης αλλά και της μη πλήρους δυνατότητας ελέγχου τήρησης των περιοριστικών όρων που τίθενται σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες, οι οποίοι αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους και έχουν τη δέσμευση να παρουσιάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής που διαμένουν, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού ελέγχου, δηλαδή βραχιολάκι, με χαμηλό χρηματικό κόστος, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνονται οι αποφυλακισθέντες με περιοριστικούς όρους.

enikos.gr

 

 

 

 

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση