HomeΚΡΗΤΗΟ Γιάννης Κουράκης στο συνέδριο για την γεωργία και την κλιματική αλλαγή

Ο Γιάννης Κουράκης στο συνέδριο για την γεωργία και την κλιματική αλλαγή

Τι ανέφερε ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα το Συνέδριο με θέμα «Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή».

Το συνέδριο έγινε στον Προφήτη Ηλία στις 8 και 9 Ιουλίου και ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου και Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Γιάννης Κουράκης.

Αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Κουράκη

Διαβάστε αποσπάσματα από την ομιλία του Γιάννη Κουράκη στο συνέδριο:

Η Γεωργία σήμερα

Η γεωργία αλλάζει. Τον περασμένο αιώνα η καλλιέργεια της γης αποτελούσε προνόμιο των αγροτών που κατοικούσαν σε μικρά χωριά και παρήγαγαν αποκλειστικά για τις τοπικές κοινωνίες.

Αντίθετα, η σημερινή αγροτική δραστηριότητα προϋποθέτει την χρήση νέων τεχνολογιών, και την υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών στρατηγικών για να είναι σε θέση να λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, να σέβεται το περιβάλλον και την πολιτισμική πολυμορφία και να ικανοποιεί τις ανάγκες της παραγωγής.

Παρ’ όλα αυτά, μια προκατειλημμένη άποψη που απορρέει από μια ξεπερασμένη εικόνα του αγροτικού κόσμου εξακολουθεί να επηρεάζει τον τομέα και να καθυστερεί τις απαιτούμενες διαρθρωτικές προσαρμογές και την παρεπόμενη ανανέωση του εργατικού δυναμικού.

Η απροθυμία των νέων να στραφούν τη γεωργική εκμετάλλευση, είναι ένα από τα  προβλήματα που απασχολούν σήμερα τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Στην Κρήτη και ιδιαίτερα στις περιοχές μας οι μικροί κλήροι και οι γεωφυσικές ιδιομορφίες δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

koyrakhs1

Αγροτοδιατροφικό μοντέλο – Τάσεις διατροφής

Η διατροφή είναι ένα σημαντικότατο θέμα, που αφορά κάθε άνθρωπο ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα έχει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Φυσικά, βασική προτεραιότητα της Κοινότητας αποτελεί η προώθηση ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής στην Ευρώπη. Δεν αρκεί, φυσικά, οι διατροφικές επιλογές του πληθυσμού να είναι υγιεινές αλλά θα πρέπει να είναι και βιώσιμες.

Συνεπώς βασική προτεραιότητα για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελεί η  λήψη μέτρων προσανατολισμένων στην προώθηση της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού τους.

Χρησιμοποιώντας τον όρο βιώσιμη διατροφή ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μία διατροφή που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, προστατεύει και σέβεται την βιοποικιλότητα και το οικοσύστημα και ταυτόχρονα είναι ασφαλής  ώστε να προάγει την υγεία των ανθρώπων και των μελλοντικών γενεών.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η Κρητική-Μεσογειακή Διατροφή πληροί τις βασικές αρχές βιωσιμότητας και οικονομίας με αποτέλεσμα να αξιολογείται ως το πλέον βιώσιμο μοντέλο διατροφής.

koyrakhs

Έρευνα για τους αγρότες της Ε.Ε.

Πρόσφατη μελέτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε ότι μόλις το 6% των υπευθύνων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, ενώ το ποσοστό των άνω των 55 ετών, υπερβαίνει το 50%.

Αυτή όμως η αρνητική στάση των νέων απέναντι σ’ ένα καίριο τομέα  απασχόλησης, όπως η γεωργική εκμετάλλευση, συνιστά εκ των πραγμάτων, σοβαρή απειλή για την Οικονομική και Κοινωνική βιωσιμότητα της υπαίθρου, καθώς και της διατροφικής αλυσίδας και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Γι’ αυτό και η υποστήριξη των Νέων Γεωργών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να συνεχιστεί η γεωργική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης.

Για να μπορέσει με άλλα λόγια, να διατηρηθεί ζωντανός ο αγροτικός ιστός στην ΕΕ και να επιτευχθεί ο στόχος της εδαφικής συνοχής, που προβλέπεται από τη  συνθήκη της Λισαβόνας.

Πιστεύω ότι προτεραιότητα για τη χώρα μας ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΡΑ όπως :

–           Η επαρκής χρηματοδότηση των αγροτών σε επενδυτικά σχέδια και σε Κεφάλαια Κίνησης.

–           Η μείωση της γραφειοκρατίας και των αυστηρών προϋποθέσεων ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.

–           Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή με την παροχή εστιασμένων ενισχύσεων με παράλληλη τεχνική στήριξη και κατάρτιση.

–           Η προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών σχημάτων (ομάδες παραγωγών) που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, καλύτερα ποιοτικά προϊόντα και αμβλύνουν το μειονέκτημα του μικρού κλήρου.

–           Η διεύρυνση της συμβολαιακής γεωργίας με κανόνες και προϋποθέσεις διασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος.

–           Η προσέλκυση στην ύπαιθρο με την παροχή ειδικών κινήτρων μιας νέας γενιάς επιστημόνων και τεχνικών για την επιστημοτεχνική στήριξη του αγροτικού τομέα.

–           Η θέσπιση ειδικών φορολογικών κινήτρων, αλλά και η καθιέρωση χαμηλού κόστους ενέργειας.

–           Η παροχή επαρκών αποζημιώσεων, χωρίς καθυστερήσεις, σε περιπτώσεις θεομηνιών και καταστροφών της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Η χώρα μας στον Πρωτογενή Τομέα, διαθέτει Ισχυρά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα στην προοπτική του παραγωγικού μετασχηματισμού και της ανάκαμψης της Ελλάδας.

Διαφήμιση
Διαφήμιση