HomeΚΡΗΤΗΣυνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 18 Απριλίου

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 18 Απριλίου

Στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2024, σύμφωνα με την την αριθμ. 309/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚ και την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ.
– (εισηγητές: η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ και ο κ. Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ)

1.2 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, σε ποινική υπόθεση, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ.
– ( εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

1.3 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 141055/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΨ1Κ7ΛΚ- ΔΣΦ) απόφασης «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2023 – 2025», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ.
– (εισηγητής ο κ. Πιτσούλης Γεώργιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΠΚ)

1.4 Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Μηλάκη Γεωργία Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας ΠΚ )

1.5 Ορισμός εκπροσώπων σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγραμμάτων (Ε.Δ.Π.) Leader, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.: α) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, β) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΣΑΡΑΣ, γ) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, δ) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ε) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στ) Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ Εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

2.1 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

2.2 Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων της οδού Νεροκούρου – Μαλάξα – Κοντόπουλα – Γερολάκκος – Λούλος – Παναγιά-Βαντές, τμήμα Νεροκούρου – Κοντόπουλα Χ.Θ.0+000 – 10+542,41, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.1 Έγκριση χαρακτηρισμού παραλλαγής οδού ως πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, υποβιβασμό υφιστάμενων τμημάτων από πρωτεύον σε δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο και έγκριση χαρακτηρισμού παραλλαγής σε δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο. 1) τμήμα Αρμένοι – Κάστελλος, τμήμα που παρακάμπτει στροφές Ε.Ο.7. 2) παράκαμψη Ι. Μ. Αρκαδίου Ε.Ο. 23 3) παράκαμψη οικισμού Αρμένων Ε.Ο. 3 (τμήμα Α) και βελτίωση τμήματος Αρμένοι – Παλέ (Τμήμα Β), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

3.2 Έγκριση χαρακτηρισμού τμήματος ως δευτερεύουσα επαρχιακή οδός στην περιοχή Τρία Μοναστήρια, Δ.Κ. Ρεθύμνου, Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

3.3 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», υποέργο 143o (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

4 ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.1 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκπαίδευσης στελεχών Πολιτικής Προστασίας στη διάσωση σε ορμητικά νερά, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π Ε Λασιθίου)

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Αποδοχή ευρωπαϊκού έργου «PeRsonalised medicine Empowerment Connecting Innovation ecoSystems across Europe (PRECISEU) 101161301 – «Ενδυνάμωση Εξατομικευμένης Ιατρικής μέσω Διασύνδεσης Οικοσυστημάτων Καινοτομίας στην Ευρώπη» στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ.
– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

5.2 Αποδοχή υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου rEdESIGN, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ.
– (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γιώργος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων).

6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 01/02-01-2024, 02/16-01-2024, 03/25-01-2024 και 04/25-01-2024 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου)

Διαφήμιση
Διαφήμιση