HomePost ItΟι απαντήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές

Οι απαντήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές

Σε παρέμβαση του Φραγκίσκου Παρασύρη

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Καταθέτοντας το υπόμνημα της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ), ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ζητούσε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απαντήσεις σχετικά με την πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει σε διάλογο με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών  Ελλάδος για θέματα ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών. Για το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους υπευθύνους σε ένα πλοίο για την εφαρμογή των όρων και των κανόνων ασφαλείας αναφορικά με την μετακίνηση των πολιτών δια θαλάσσης. Για την εφαρμογή των όρων και των κανόνων ασφαλείας , για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων και οχημάτων (σύνδεση – αποσύνδεση – ασφάλιση οχημάτων και φορτίων του κύτους του πλοίου) εντός των επιβατηγών και εμπορικών πλοίων, καθώς και το ποιες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου που ελέγχουν ότι εφαρμόζονται και τηρούνται οι όροι και οι κανόνες ασφαλείας.

Ο Υπουργός κ. Στυλιανίδης, σε απάντησή του προς το Βουλευτή επισημαίνει ότι «η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στα λιμάνια της χώρας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο μας και προς τούτο δρομολογούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, πέραν της αυτονόητης και απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας και των σχετικών  πρωτοκόλλων ασφαλείας του Λιμενικού Σώματος. Η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει καταστήσει σαφές πως είναι απολύτως ανοιχτή σε συζήτηση και διάλογο με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου.  Οι απαντήσεις στα σχετικά αιτήματα είναι θετικές και οι συναντήσεις συνεχείς, προς αναζήτηση, κάθε φορά, των βέλτιστων λύσεων για τα ζητήματα της ύλης του Υπουργείου».

Επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων του Φραγκίσκου Παρασύρη, στην απάντηση του Υπουργού μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του β.δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.οχ. και άνω.» (Α΄ 158) καθώς και του β.δ. 806/1970 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί εργασίας επί των ελληνικών φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 κόρων και άνω»» (Α΄ 275), όπως ισχύουν, υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου είναι ο Πλοίαρχος του πλοίου στα ελληνικά επιβατηγά και φορτηγά πλοία. Σύμφωνα δε με το άρθρο 35 του β.δ. 683/1960(Α΄ 158), ο Ύπαρχος του επιβατηγού πλοίου έχει την γενική επιμέλεια των φορτοεκφορτώσεων σε αυτό, ενώ την αντίστοιχη αρμοδιότητα στα φορτηγά πλοία επωμίζεται ο Υποπλοίαρχος σύμφωνα με το άρθρο 37 του β.δ. 806/1970 (Α΄ 275).

Για την ασφαλή φόρτωση και στοιβασία των οχημάτων σε επιβατηγά, οχηματαγωγά πλοία τονίζεται ότι Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπεύθυνων φόρτωσης των πλοίων προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 του υπόψη Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.), ο τρόπος στοιβασίας, ασφαλούς τοποθέτησης, στερέωσης και έχμασης των οχημάτων καθώς και ο έλεγχος αυτών στα άρθρα 13, 14 και 17 του εν λόγω Γ.Κ.Λ. Σημειώνεται ότι στους ναυτικούς μέλη – πληρώματος πλοίων που απασχολούνται σε εργασίες φορτοεκφόρτωσης και έχμασης οχημάτων καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων.

Για τη συντονισμένη και εντατική αστυνόμευση των περιοχών αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ.) και με γνώμονα την ασφαλή διακίνηση του επιβατικού κοινού, οχημάτων και αγαθών με τα επιβατηγά και επιβατηγά -mail :  οχηματαγωγά πλοία, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν εκδοθεί και εκδίδονται γενικότερες και ειδικότερες οδηγίες – εντολές για εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρμογής των διατάξεων του Γ.Κ.Λ. 14 στους χώρους δικαιοδοσίας τους. Για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, τα στελέχη του Λ.Σ.-mail : ΕΛ.ΑΚΤ. που εκτελούν μέτρα αστυνόμευσης και τάξης δύνανται να εισέρχονται στους χώρους του υπό φόρτωση πλοίου για τη διενέργεια αστυνομικής φύσεως ελέγχων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η ορθή στοιβασία των οχημάτων προς εξασφάλιση του απαιτούμενου ελεύθερου χώρου, η απομάκρυνση των επιβατών από τους χώρους των γκαράζ κ.λπ., και σε περίπτωση διαπίστωσης αντικανονικοτήτων, προβαίνουν στην εκκίνηση επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων κατά των παραβατών.

Τέλος, σχετικά με την από ξηράς πρόσδεση και λύση πλοίων, σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3000.0/5275/2024/23-mail : 1-mail : 2024 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, έργο της οποίας αποτελεί η κατάρτιση των απαιτούμενων νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να τακτοποιηθούν προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την παροχή της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΦ6Γ4653ΠΩ-mail : ΙΕΑ).

Διαφήμιση
Διαφήμιση