HomeHL-9Τέλος οι «ταρίφες» σε φωτοβολταϊκά – Τι ισχύει στην Κρήτη

Τέλος οι «ταρίφες» σε φωτοβολταϊκά – Τι ισχύει στην Κρήτη

Τι αλλάζει και σε ποια έργα

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τέλος στις «ταρίφες» που παίρνουν  τα μικρά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, σκοπεύει να βάλει το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σε ειδική ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση, προβλέπεται ότι όλα τα νέα μικρά έργα θα πρέπει, για να πάρουν λειτουργική ενίσχυση, να συμμετέχουν σε διαγωνισμό.

Τι ισχύει σήμερα

Τι συμβαίνει σήμερα;  Φωτοβολταϊκά συστήματα έως  500 kW (κιλοβάτ) λαμβάνουν 65,74 ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (MWh) και  φωτοβολταϊκά έως 1 ΜW (μεγαβάτ) για ενεργειακές κοινότητες και αγρότες  68,87 ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι έχουν πάρει όρους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και έχουν «κλειδώσει» λειτουργική  ενίσχυση βάσει σύμβασης με τον Διαχειριστή  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) οφείλουν για να τη διατηρήσουν να έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους  έως και τον Αύγουστο του 2024, διαφορετικά προβλέπεται μείωση της «ταρίφας» ανά μήνα καθυστέρησης στη λειτουργία των έργων.

Τι αλλάζει

Ωστόσο, οι προωθούμενες ρυθμίσεις αλλάζουν τα δεδομένα και προβλέπουν και για αυτά τα έργα, δηλαδή όσα έχουν υπογράψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ (έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων σε ΦΕΚ), αλλά δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τα έργα έως τα τέλη Αυγούστου (δηλαδή να έχουν υποβάλλει δήλωση ετοιμότητας, αίτημα ενεργοποίησης ή να έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης), για να πάρουν λειτουργική ενίσχυση θα πρέπει να συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Οι κατηγορίες έργων

Ειδικότερα, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία προτείνει τα εξής:

–   φωτοβολταϊκά έργα κάτω των 500 kW, από τον Μάρτιο, δεν θα επιτρέπεται να υπογράφουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Θα εξαιρούνται της ρύθμισης έως τις 31 Δεκεμβρίου τα συστήματα του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως επίσης και  τα φωτοβολταϊκά (έως 400 KW) που είχαν προκριθεί στους διαγωνισμούς του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει σειράς προτεραιότητας, στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, των  Κυκλάδων και της Κρήτης  που λόγω προσφυγών και άλλων εμπλοκών δεν έχουν ακόμη πάρει όρους σύνδεσης (μόλις πρόσφατα ξεκίνησε στις Κυκλάδες).

–  φωτοβολταϊκοί σταθμοί που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες  (κάτω του 1 MW) δεν θα μπορούν από τον Μάρτιο και μετά να υπογράψουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Σήμερα, ο νόμος δίνει προθεσμία έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024 για περισσότερες από δύο  συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως  0,5 MW ο καθένας, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία.  Με το παλιό καθεστώς θα συνεχίσουν τις διαδικασίες οι επενδυτές με 400άρια σε Κυκλάδες, Κρήτη και Πελοπόννησο έως το τέλος του έτους, ενώ από το 2025 και αυτά θα πρέπει να παίρνουν «ταρίφα» μέσω διαγωνισμών.

–  αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής, μικρότερης ή ίσης των 6 MW (όσοι  πληρούν ορισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων, να μην έχει ο ίδιος επενδυτής πάνω από δύο έργα εκτός διαγωνισμών κλπ.), θα συνεχίσουν όπως σήμερα να συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Αλλαγή μοντέλου διαγωνισμών ΑΠΕ

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις οι  διαγωνισμοί για έργα ΑΠΕ   αλλάζουν υπό την αίρεση σχετικής έγκρισης της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει εγκρίνει και το ισχύον σχήμα ανταγωνιστικών διαδικασιών. Σε όσα έργα προκρίνονται στους νέους διαγωνισμούς θα μπορούν να επιβληθούν:

Α) περιορισμοί στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον αυτών που ισχύουν σήμερα.

Β) υποχρέωση προσθήκης σταθμού αποθήκευσης.

Οι επιλέξιμοι σταθμοί που θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν σταθμό αποθήκευσης θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποίηση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές θα χειρίζονται τις σχετικές αιτήσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Ο αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά έτος, η εγκατεστημένη ισχύς που θα δημοπρατείται, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους, το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού,  η  ανώτατη ή και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς, οι ειδικοί όροι επιβολής περιορισμών έγχυσης  και όλες οι άλλες λεπτομέρειες θα ορίζονται με  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Οι περικοπές

Παράλληλα, για να γίνονται σωστά οι περικοπές στην ισχύ των ΑΠΕ (ώστε να διευρυνθεί ο ηλεκτρικός χώρος για να χωρέσει κι άλλα έργα), με σχετική ρύθμιση που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο,  θα υποχρεώνεται ο ΔΕΔΔΗΕ να αναπτύσσει δυνατότητες τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης, μέσω κατάλληλων συστημάτων, όλων των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW.

Αλλά και  οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν, με δικές τους δαπάνες, εντός των σταθμών τους τον κατάλληλο εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εφαρμογή των εντολών τηλεποπτείας και ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

ot.gr

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση