HomePost ItΞεκίνησαν οι κύκλοι ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία»

Ξεκίνησαν οι κύκλοι ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία»

«Πανεπιστήμιο Κρήτης και Κοινωνία: Αλληλεπιδράσεις, Προκλήσεις, Προοπτικές»

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Πραγματοποιήθηκε στις 25-10-2021 η πρώτη συνάντηση του κύκλου ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία» με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συνάντηση έγινε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου συμμετείχε ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης. Από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας και Αυτοδιοίκησης συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, κ. Γεώργιος Παναγής.

Ο κ. Γ. Παναγής, ανέλυσε τη λογική και τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας τονίζοντας τα αμοιβαία οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη στενότερη συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και τους τοπικούς παράγοντες/φορείς καθώς και από τη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία των πολιτών.

Ο κ. Δ. Μυλωνάκης, έκανε μια αναδρομή στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης και στις σχέσεις του με την τοπική κοινωνία. Αναφέρθηκε στις πολυάριθμες ερευνητικές, επιστημονικές και πολιτιστικές μονάδες που προέκυψαν από το Πανεπιστήμιο και είναι πλέον ενταγμένες στην κοινωνία της Κρήτης (Ι.Τ.Ε., Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ενυδρείο, Μουσείο φυσικής ιστορίας, Αστεροσκοπείο Σκίνακα, Σταθμός περιβαλλοντικών μετρήσεων στο Φινοκαλιά Λασιθίου, Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.), Μουσείο και αρχαιολογικός χώρος Ελεύθερνας, θεατρικοί και μουσικοί όμιλοι, κ.ά.). Τέλος, παρουσίασε τα έργα και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται για τα επόμενα έτη.

Ο κ. Ν. Ταβερναράκης, ανέπτυξε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ι.Τ.Ε. Ανέφερε τα δίκτυα και τα ινστιτούτα που εξαρτώνται από αυτό και δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής και σε καινοτόμες επιστημονικές έρευνες (Ινστιτούτο μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ, Δίκτυο ιατρικής ακριβείας, Επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο, Εργαστήριο ανάλυσης αρχαίου DNA, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Εκπαιδευτική πλατφόρμα Mathesis κ.ά.). Τόνισε ότι μέσω της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, με όρους αριστείας και υψηλής ποιότητας, το ΙΤΕ αποσκοπεί όχι μόνο στον εμπλουτισμό της ανθρώπινης γνώσης αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και τελικά στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών.

Η κ. Μ. Λιονή σημείωσε ότι, χάρη στην παρουσία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η Περιφέρεια Κρήτης καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ελλάδα όσον αφορά τον δείκτη δαπανών για έρευνα και καινοτομία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τόνισε ότι η παραγωγή γνώσης πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ένα σύγχρονο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και ποιοτικό Πανεπιστήμιο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την επίλυση προβλημάτων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Ο κ. Γ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη γενναία συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας στη γέννηση του Πανεπιστημίου Κρήτης τονίζοντας τη συναντίληψη όλων των τοπικών θεσμικών φορέων σε ζητήματα συνεργασιών και συμπράξεων. Υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο συνιστά έναν επιστημονικό και πολιτισμικό φορέα που συμβάλει στην ψυχική και αξιακή ανάταση και ανάταξη της τοπικής κοινωνίας. Κατέθεσε τη σταθερή βούληση των τοπικών αρχών για περισσότερη και πιο σταθερή αλληλεπίδραση έτσι ώστε να υπηρετείται με όρους ανθρωποκεντρισμού και αειφορίας το παρόν και κυρίως το μέλλον του τόπου.

Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε συζήτηση και κατατέθηκαν προτάσεις για την αμφίπλευρη διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την τοπική κοινωνία.

Διαφήμιση
Διαφήμιση