HomeHL-EconomyΟι 33 εισηγμένες με ρευστό 2 δισ. μέσα στην πανδημία

Οι 33 εισηγμένες με ρευστό 2 δισ. μέσα στην πανδημία

Ποιες εταιρείες έχουν θετικό καθαρό ταμείο και σε ποιο ποσοστό της τρέχουσας χρηματιστηριακής τους αξίας αντιστοιχεί. Οι δυνατότητες άμυνας απέναντι στην κρίση και τα σχέδια αξιοποίησης της υψηλής ρευστότητας. Αναλυτικοί πίνακες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου φετινού εξαμήνου, 33 εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ διέθεταν εν μέσω πανδημίας θετικό καθαρό ταμείο (δηλαδή διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμης διάρκειας χρηματοοικονομικά προϊόντα που ξεπερνούσαν το σύνολο των τραπεζικών τους υποχρεώσεων) που υπερέβαινε ελαφρά τα δύο δισ. ευρώ.

Μια πρώτη παρατήρηση είναι πως ο αριθμός των εισηγμένων με θετικό καθαρό ταμείο (net cash) αυξήθηκε, καθώς στη σχετική λίστα προστέθηκαν εταιρείες όπως η Flexopack, η Τεχνική Ολυμπιακή, ο Μουζάκης και η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου.

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι πως τα κέρδη των 33 αυτών εταιρειών υποχώρησαν κατά το πρώτο εξάμηνο μόλις κατά 10%, ενώ αντίθετα στο σύνολο των εισηγμένων το ποσοστό πτώσης υπερέβη το 100%, πράγμα που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την εν γένει αμυντικότερη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις με υψηλή ρευστότητα.

Επίσης, η ισχυρή ρευστότητα αποτελεί ασπίδα προστασίας σε περιόδους έντονων αναταράξεων στο εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μην διακινδυνεύει η συνέχιση λειτουργίας ακόμη και αυτών που επλήγησαν έντονα από την πανδημία (π.χ. Centric, ΓΕΚΕ).

Πώς όμως προτίθενται να αξιοποιήσουν την ισχυρή τους ρευστότητα οι εταιρείες αυτές;

JUMBO, Πλαστικά Κρήτης: Οι δύο εταιρείες παράγουν τόσο υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, έτσι ώστε να χρηματοδοτούν με άνεση τις υψηλές επενδύσεις που υλοποιούν κάθε χρόνο.

ΕΥΔΑΠ: Αποτελεί ζητούμενο αν και πότε θα ξεκινήσει η επένδυση για την αναβάθμιση του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τη μερισματική της πολιτική προς τους μετόχους.

ΟΛΠ-ΟΛΘ: Οι διοικήσεις των εταιρειών έχουν δεσμευθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για την υλοποίηση πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία θα αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους, αλλά και τις υποδομές της χώρας.

ΚΡΙ-ΚΡΙ, Flexopack: Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρειών που καταφέρουν να υλοποιούν κατά κανόνα τα σημαντικά επενδυτικά τους προγράμματα από τις λειτουργικές τους ταμειακές ροές, χωρίς να προσφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Το ισχυρό ταμείο χρησιμεύει για τη διατήρηση των εποπτικών δεικτών σε υψηλά επίπεδα και έτσι τη δυνατότητα διεύρυνσης των μεριδίων της στην ασφαλιστική αγορά.

Quest Holdings: Εταιρεία συμμετοχών που πέρα από την υλοποίηση της επένδυσης της θυγατρικής της ACS, επιδιώκει εξαγορές τόσο στο μέτωπο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όσο και σε τομείς όπως το λογισμικό, τα είδη πληροφορικής, οι ηλεκτρικές συσκευές (Γ.Ε. Δημητρίου), κ.λπ.

Profile, Entersoft, Epsilon Net: Όμιλοι πληροφορικής που επιδιώκουν να προχωρήσουν σε εξαγορές, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να επενδύουν επιδιώκοντας τη λειτουργική τους ανάπτυξη.

Καρέλιας: Το Euro2day.gr έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι τα διαθέσιμα και το χαρτοφυλάκιο της γνωστής καπνοβιομηχανίας θα τα ζήλευαν πολλές εγχώριες ΑΕΔΑΚ.

ΕΧΑΕ: Η υπερβάλλουσα ρευστότητα διατίθεται σταδιακά ως χρηματική διανομή στους μετόχους κατά το διάστημα που η αξία συναλλαγών στο ΧΑ διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μέρος της ρευστότητας χρησιμοποιείται για να χτιστεί επαρκής «δείκτης φερεγγυότητας».

Πλαίσιο: Το θετικό καθαρό ταμείο αποτελεί πηγή επενδύσεων, αλλά και αμυντικό όπλο απέναντι σε ανταγωνιστές που επιχειρούν να προχωρήσουν σε «πόλεμο τιμών».

BriQ Properties: Συνεχίζει να υλοποιεί επένδυση σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και παράλληλα αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο των ακινήτων.

Centric: Αναζητεί να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις, με το σενάριο επανόδου στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών να εξετάζεται σοβαρά.

Τεχνική Ολυμπιακή: Μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς προτίθεται να επενδύσεις σε άλλους τομείς, καθώς η τρέχουσα δραστηριότητά της είναι πολύ περιορισμένη.

IDEAL: Ένα τμήμα της ρευστότητας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης σε περίπτωση που αυξηθεί η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Κλωσ/γία Ναυπάκτου: Η εισηγμένη θα χρηματοδοτήσει επιδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και εκσυγχρονισμού του κλωστηρίου της στην Αιτωλοακαρνανία.

Μουζάκης: Έχοντας εξασφαλίσει αξιοσημείωτα έσοδα από ενοίκια, το στοίχημα της εταιρείας εστιάζεται στο να ανακόψει την πτωτική πορεία της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας.

Το οριακά θετικό καθαρό ταμείο «επισκιάζεται» από την οφειλή της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ προς τους βασικούς της μετόχους (κληρονόμους του Ελ. Μουζάκη).

Σε ποιο ποσοστό όμως της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας τους αντιστοιχεί το θετικό καθαρό ταμείο των 33 εισηγμένων;

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του δεύτερου παρατιθέμενου πίνακα (κλείσιμο τιμών 30ης Σεπτεμβρίου), όπου υπάρχουν περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως πχ σε Alpha Αστικά Ακίνητα 95%, Τεχνική Ολυμπιακή 87,8%, Centric 77,4%, AS CompanyΑΣΚΟ +0,99% 64,6%, ΕΥΔΑΠ 64,4%, Καρέλιας 61,1%, ΕΥΑΘ 58,6%, ΟΛΘ 51,5%, ΕΧΑΕ 43,6%, Πλαίσιο 42,6%, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων 34,7%, Ideal 33,6% και Profile 27,3%.

euro2day.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση