HomeΚΡΗΤΗΠροτάσεις για πιο αποδοτικό net-metering

Προτάσεις για πιο αποδοτικό net-metering

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Στην έκδοση της Υ.Α. που θα δρομολογεί το net-metering, υιοθετώντας προτάσεις που θα το καταστήσουν πιο αποδοτικό προς όφελος των καταναλωτών, της αγοράς και του περιβάλλοντος, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη.

Έχει ήδη παρέλθει μισός περίπου χρόνος από τη ψήφιση στη Βουλή των ρυθμίσεων για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), οι οποίες πρόσφατα τροποποιήθηκαν, και εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής και η οποία θα έκανε τις σχετικές εισηγήσεις. Ο Λ. Αυγενάκης υπογραμμίζει ότι: «το πόρισμα αυτό δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς στις ανάγκες και προσδοκίες της αγοράς, απέχει μάλιστα αρκετά ακόμη και από το πνεύμα του νομοθέτη που ήθελε, μέσω του net-metering, να δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές να καλύπτουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους παράγοντας καθαρή ενέργεια και να προστατευθούν από τις μελλοντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.»

Όπως σημειώνει ο Λ. Αυγενάκης: «στα θετικά σημεία του πορίσματος περιλαμβάνεται η υιοθέτηση της πρότασης για συμψηφισμό σε ετήσια βάση και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης (τετράμηνο), όπως είχε προταθεί παλαιότερα. Ωστόσο, στο πόρισμα περιλαμβάνονται μια σειρά από προβληματικές ρυθμίσεις.»

Πρώτο και σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής να περιοριστεί το net-metering σε μικρά συστήματα ισχύος <10 kWp. Όπως εξηγεί ο Ηρακλειώτης Βουλευτής: «κανένας τεχνικός ή οικονομικός λόγος δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία. Με το προτεινόμενο όριο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστική χρήση του νέου εργαλείου και να εξοικονομήσουν πόρους στρεφόμενες στην καθαρή ενέργεια.»

Η Επιτροπή προτείνει ακόμη (στο προτιμητέο κατ’ αυτήν σενάριο) να επιβαρύνονται οι αυτοπαραγωγοί με χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες θα υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και όχι για την διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας, όπως θα ήταν εύλογο. Ο Λ. Αυγενάκης εξηγεί στο έγγραφό του ότι «έτσι οι αυτοπαραγωγοί καλούνται π.χ. να συνεισφέρουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μονάδων ΑΠΕ, πλην της δικής τους. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής καθιστά ακόμη πιο δυσεξήγητη την επιλογή να περιοριστεί το μέτρο σε μικρά μόνο συστήματα, αφού ο λογαριασμός ΑΠΕ μόνο θετικά μπορεί να επηρεαστεί από την ευρεία εφαρμογή του net-metering ((τυχόν περίσσεια ενέργειας μετά από τον συμψηφισμό τροφοδοτεί με έσοδο τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ).»

Επιπλέον, η Επιτροπή παραπέμπει σε επόμενη φάση τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο (virtual net-metering) καθώς και τη σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές, επικαλούμενη “πολυπλοκότητα”.

Ομοίως, η Επιτροπή δεν εξέτασε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης από τρίτους σε συνδυασμό με το net-metering, κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια.  Όπως υπογραμμίζει ο Λ. Αυγενάκης «είναι δυνατή η υπογραφή διμερών συμβάσεων (Power Purchase Agreements – PPA) μεταξύ Δημοτικών ή Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου ή και τρίτων ιδιωτών για απ’ ευθείας πώληση ενέργειας σ’ αυτούς βάσει μιας κοινά καθορισμένης τιμής. Σήμερα δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του εργαλείου αυτού και απαιτείται θεσμική κατοχύρωσή του. Σημειωτέον ότι με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκαν όλα σχεδόν τα φωτοβολταϊκά σε δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ, αφού οι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν την ευελιξία και τα κεφάλαια να δράσουν ως ιδιώτες επενδυτές.»

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητά να προχωρήσει άμεσα η έκδοση της σχετικής Υ.Α. που θα δρομολογεί επιτέλους το net-metering, υιοθετώντας τις προτάσεις που θα το καταστήσουν πιο αποδοτικό προς όφελος των καταναλωτών, της αγοράς και του περιβάλλοντος.

Διαφήμιση
Διαφήμιση