HomeΚΡΗΤΗΙστοσελίδα για την τουριστική προβολή του Ηρακλείου από το δήμο

Ιστοσελίδα για την τουριστική προβολή του Ηρακλείου από το δήμο

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Στο πλαίσιο της νέας τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου, η νέα ιστοσελίδα Τουρισμού θα αποτελέσει τον επίσημο Ιστότοπο τουριστικής προβολής και προώθησης της πόλης αλλά συγχρόνως θα λειτουργήσει ως εργαλείο αξιοποιήσιμο για τους επισκέπτες καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηράκλειο.

Η ιστοσελίδα θα έχει δυναμικό, διαδραστικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενης τακτικής επέκτασης και εμπλουτισμού τόσο σε επίπεδο θεματικού περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο γλωσσών επικοινωνίας.

Στόχος είναι λοιπόν να σχεδιασθεί μέσα στο 2016 η τεχνική πλατφόρμα της ιστοσελίδας προκειμένου για να καθοριστούν οι τομείς ανάπτυξής της με βάση την τουριστική στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου και να ξεκινήσει η συλλογή περιεχομένου.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016 που εγκρίθηκε με την αρ. 949/2015 απόφαση με του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης του ετήσιου προγράμματος τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016».

Η με αρ. 949/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ με το αρ.πρωτ. 442/23-2-2016 έγγραφό του με θέμα «Έγκρισης του ετήσιου προγράμματος τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2016», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 514666/24-12-2014 εγκύκλιο του ΕΟΤ.

Η νέα καινοτόμα ιστοσελίδα Τουρισμού για το Δήμο Ηρακλείου, είναι το πολυτιμότερο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, προκειμένου να γίνει το Ηράκλειο “πόλη προορισμός”.

Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στις προτεινόμενες διαδρομές πόλεως αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Τα δομικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τέσσερις χωριστές και ευδιάκριτες (χρωματικά) ενότητες οι οποίες καλύπτουν τους τέσσερις βασικούς άξονες ενός τουριστικού προορισμού για έναν ταξιδιώτη και είναι οι Dreaming – Planning- Experiencing – Sharing.

Οι δύο πρώτες ενότητες Dreaming – Planning αφορούν την προώθηση και τον προγραμματισμό του ταξιδιού και οι επόμενες δύο Experiencing – Sharing λειτουργούν ως εργαλείο «σε πραγματικό χρόνο» για τον επισκέπτη που ήδη βρίσκεται στην πόλη μας. Η τελευταία δε ενότητα του sharing βοηθάει στο promotion της πόλης μέσω τον κοινωνικών δικτύων. Σημειώνεται ότι έχει ήδη προηγηθεί διαγωνισμός το 2016 ο οποίος κατέστη ατελέσφορος. Η επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης αντί της εκ νέου διαγωνιστικής διαδικασίας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου η Πύλη να λειτουργήσει εντός το 2016 ώστε να είναι σε χρήση πριν την έναρξη της επόμενης τουριστική περιόδου.

Ο βασικός στόχος του τουριστικού portal θα είναι η ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επισκέπτη, σε όλα τα θέματα που είτε είναι άμεσης χρησιμότητας, είτε μπορεί να τον ενδιαφέρουν, κατά την παραμονή του στη περιοχή.

•Θα πληροφορεί τον επισκέπτη ποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί, πως να μετακινηθεί στην περιοχή, είτε με δικό του μέσο (με τη χρήση διαδραστικών χαρτών) είτε με δημόσια μέσα (διαδρομές, πρόγραμμα δρομολογίων, κλπ), τι αξιοθέατα (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να βρει, τι εκδηλώσεις (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να παρακολουθήσει κατά τη διαμονή του, τι δραστηριότητες (ποικίλου ενδιαφέροντος) μπορεί να επιλέξει, τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσει, κ.ο.κ.

•Θα παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα πολυγλωσσικότητας, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των γλωσσών που μπορεί να εξυπηρετήσει. •Θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα έκτακτων νέων και ανακοινώσεων, χρήσιμων για τον τουριστικό επισκέπτη (έκτακτα καιρικά φαινόμενα, απεργίες σε Μέσα μαζικής Μεταφοράς ή στη λειτουργία τουριστικών αξιοθεάτων, κλπ.) εργαλείο «Calendar of Events» για την ανεύρεση εκδηλώσεων βάσει ημερολογίου με δυνατότητα εισαγωγής εκδηλώσεων σε ειδική φόρμα από τους διοργανωτές, τους διαχειριστές και γενικότερα τους ενδιαφερόμενους καθώς επίσης και να ενημερώνεται αυτόματα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (RSS Feeds, http://www.heraklion.gr/rss.htm). •Θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προδιαγραφών χρήσης του portal από άτομα με ειδικές ανάγκες και εναρμόνιση με το w3c wAI 2.0. AA. •Θα αποτελεί εργαλείο εξατομικευμένου ταξιδιωτικού προγράμματος (travel planner), η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου προγράμματος επίσκεψης με τη συλλογή των επιθυμητών σημείων ενδιαφέροντος σε προσωπική λίστα για τον καλύτερο χρονοπρογραμματισμό του ταξιδιού. •Η πύλη θα παρέχει μια σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες για τους επισκέπτες της, με τη χρήση social login, τόσο πριν το ταξίδι όσο και κατά τη διάρκεια αυτού, στις οποίες θα μπορούν: Να επιλέγουν τις θεματικές ενότητες για τις οποίες ενδιαφέρονται Να δηλώνουν το χρονικό διάστημα της επίσκεψης Να δηλώνουν τα επιθυμητά κανάλια επικοινωνίας με τα οποία θέλουν να ενημερώνονται Εγγραφή σε mailing lists και αποστολή emails Επιλογή των κατηγοριών ενημέρωσης που αφορούν ενημερωτικές υπηρεσίες πριν το ταξίδι. •Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Αναθέτουσας Αρχής κατά περιόδους θα διεξάγονται on-line έρευνες (surveys) με σκοπό τη σταθερή καταγραφή των προτιμήσεων και αναγκών των επισκεπτών, τη συλλογή στοιχείων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της περιοχής και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Πύλης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. •Η ιστοσελίδα θα παρέχει στον επισκέπτη, ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν την τουριστική του εμπειρία στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, με εύκολο και πρακτικό τρόπο, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής στο μέλλον για άλλους πιθανούς επισκέπτες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση