HomeΚΡΗΤΗΑνεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «ΗράκλειΟΝ Αξίζει»

Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «ΗράκλειΟΝ Αξίζει»

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Προς:

1. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΗρακλείουΚ. Γρηγόρη Πασπάτη
2.
Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό
3.
Επικεφαλής των Παρατάξεων κκ Γιάννη Κουράκη Ηλία Λυγερό Γιώργο Σισαμάκη Δημήτρη       Βρύσαλη Ευριπίδη Κουκιαδάκη Πέτρο Ινιωτάκη Μανόλη Βασιλάκη
4.
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με βάση την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και
τον ρόλο των Δημοτικών συμβούλων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μεριμνούν, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας,
της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν.

Στα πλαίσια αυτά και με βάση τη νομοθεσία που αναφέρει ρητά:
«1.δ. Αρμοδιό τητες Δημοτικού Συμβουλί ου (ά ρθρο 65 παρ. ε του Ν.3852/2010
.
Έ να (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των
νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων.»

Είναι αδιανόητη, λοιπόν η επιμονή, για επαναφορά του θέματος, συζήτηση και
λήψη απόφασης για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα Δημοτικά τέλη, όταν η
νέα Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αποφασίσει με βάση το πρόγραμμα που
επικυρώθηκε από τις εκλογές του Οκτώβρη.

Επιμείνατε ότι βασικός λόγος είναι ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών για να
μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος λόγω προβλημάτων.
Υπήρξε παραλογισμός πότε και σε ποιο βαθμό δημιούργησε τα προβλήματα και υπάρχει η ανάγκη
εξορθολογισμού;
Μας αναφέρατε και περιπτώσεις που ψηφίστηκαν τα δημοτικά τέλη και μάλιστα
μετά τις εκλογές και στον Δήμο Αθηναίων, όπου κι εκεί αλλάζει ο Δήμαρχος.

Θέλουμε να σας σημειώσουμε ότι η συνεδρίαση στο Δήμο Αθηναίων έγινε χθες 20
112023, την εισήγηση, όπως αναφέρει η πρόσκληση την οποία και σας
επισυνάπτουμε, έκανε ο ίδιος ο Δήμαρχος.
unnamed-2-8-750x375
Μάλιστα στο δελτίο τύπου προπομπό της συνεδρίασης από 19092023,
αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων σε
Ba1 από Ba3 προχώρησε την Τρίτη 19/09/2023 ο οίκος Moody’s
,
αλλάζοντας τις προοπτικές σε σταθ
ερές από θετικές.
Πρόκειται για την 3η αναβάθμιση μέσα στην τελευταία τετραετία, η οποία
αντικατοπτρίζει την υγιή δημοσιονομική θέση της Αθήνας.
Για ακόμη μια φορά, με τον πλέον επίσημο τρόπο, αποτυπώνεται η διαφάνεια, η
αποτελεσματικότητα και ο σεβασμός σ
τη διαχείριση των οικονομικών του
Δήμου Αθηναίων
.
Αυτή η διαχείριση, οδήγησε μεταξύ άλλων στη μείωση
μετά από πολλές δεκαετίες κατά 5% του συντελεστή́ των δημοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισμο
ύ́ τον περασμένο χρόνο για όλους, νοικοκυριά και
επαγγελμα
τίες και θα οδηγήσει σε νέα οριζόντια μείωση κατά 5% για όλους.
Με αφορμή την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του δήμου από
τη Moody’s, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε:
«Είναι μία πολύ θετική είδηση ότι η
Moody’s μάς αναβαθμίζει για 3η φορά
μέσα στη θητεία μας, και μάλιστα κατά 2 βαθμίδες.
Και είναι μία πολύ καλή είδηση, όχι γιατί σκοπεύουμε να δανειστούμε, αλλά γιατί με την αναβάθμιση αυτή μπαίνει μία επίσημη σφραγίδα στη χρηστή οικονομική διαχείριση του
Δήμου Αθηναίων και ασφαλώς
στη διαφάνεια.
Η Έκθεση της Moody’s στέκεται στο επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι
σχεδιασμένο να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.
Είναι αυτή η περίφημη ρήτρα κλίματος την οποία προτάσσουμε συνεχώς.
Τα ακόμη καλύτερα νέα είναι πως πλέον μπορούμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη κατά 5% επιπλέον.
Ήδη τα μειώσαμε 5% το 2022 και επιπλέον 5% το 2023.
Για όλες και για όλους, οριζόντια.
Η καλή οικονομική κατάσταση του δήμου επιστρέφει ως
οφείλει στους Αθηναίους».

Όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, το επενδυτικό πρόγραμμα της
Αθήνας τα επόμενα χρόνια, θα χρηματοδοτηθεί κατά 85% από εθνικούς και

κοινοτικούς πόρους και ως εκ τούτου η πίεση στο ισοζύγιο εσόδων
εξόδων θα
είναι περιορισμένη.
 Στην ίδια Έκθεση, αναφέρεται ότι το χρέος της πόλης είναι χαμηλό, αγγίζοντας
από 26% το 2021 το 19% των λειτουργικών εσόδων το 2025, ενώ λόγω των

υψηλών διαθεσίμων δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος αναχρηματοδότησης για

την εξυπηρέτησή του.»

Πείτε μας, επειδή επικαλεστήκατε τον Δήμο Αθηναίων, εάν είμαστε στην ίδια
κατηγορία, δηλαδή χρηστής διοίκησης των οικονομικών του Δήμου, γιατί υπάρχει
ανάγκη αύξησης των Δημοτικών τελών κατά 30% σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια.
Ηράκλειο 21-11-2023
Με εκτίμηση
Ευαγγελία ΣχοιναράκηΗλιάκη

Στέφανος Κασωτάκης
Διαφήμιση
Διαφήμιση