HomeΕΛΛΑΔΑGrid Telecom και Cinturion επισφράγισαν τη συνεργασία τους για το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα TEAS

Grid Telecom και Cinturion επισφράγισαν τη συνεργασία τους για το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα TEAS

Με τη συμφωνία αυτή η Grid Telecom και η Cinturion δημιουργούν τον πρώτο ουδέτερο κόμβο ανοικτής πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, με σημείο διασύνδεσης την Ελλάδα

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Η Grid Telecom, θυγατρική του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Cinturion Corp Ltd. κορυφαίος πάροχος καλωδιακής χωρητικότητας, επισφράγισαν τη συνεργασία τους για την προσαιγιάλωση του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος TEAS στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «Submarine Networks World 2022″ που πραγματοποιήθηκε χθες στη Σιγκαπούρη.

Η Cinturion κατασκευάζει το σύστημα TEAS (Trans Europe Asia System) με στόχο να προσφέρει προηγμένες λύσεις μεταφοράς δεδομένων, δημιουργώντας ένα νέο προστατευμένο τηλεπικοινωνιακό διάδρομο μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Η Grid Telecom αναπτύσσει και λειτουργεί ένα εξελιγμένο εναλλακτικό δίκτυο οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης σε ολόκληρη την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί επίσης σημαντική πύλη δεδομένων προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συνεργασία της Cinturion με την Grid Telecom αναμένεται να προσφέρει στους πελάτες του καλωδιακού συστήματος TEAS ουδέτερη διασύνδεση ανοικτής πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών αιχμής, καλύπτοντας τόσο την ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και γεωγραφικές περιοχές πέραν αυτής.

Το δίκτυο TEAS παρέχει σημαντικά και μοναδικά οφέλη στους πελάτες του, όπως χαμηλή υστέρηση μεταφοράς δεδομένων, ισχυρή εφεδρεία, προηγμένη κυβερνοασφάλεια και διασυνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων.

Το υπερσύγχρονο καλωδιακό σύστημα αποτελείται από δύο ξεχωριστές οδεύσεις που διασυνδέουν την Ινδία και την Αραβική Χερσόνησο με την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, συνδέοντας τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα και άλλους κύριους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Το TEAS ακολουθεί χερσαίες και υποθαλάσσιες διαδρομές μέσω του Κόλπου της Άκαμπα και της Ερυθράς Θάλασσας ενώ αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα διπλής όδευσης του είδους του με γεωγραφικά εναλλακτικές οδεύσεις που δημιουργούν μία εναλλακτική γέφυρα δεδομένων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Πρόκειται για μία υποδομή με μεγάλη γεωπολιτική αξία που επιτρέπει την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με μοναδικές οπτικές δυνατότητες καθώς και την ανάπτυξη νέων Data Center στις Ευρασιατικές αγορές.

«Ηανακοίνωσητηςσυνεργασίαςμας με την GridTelecomέχειπροκαλέσειμεγάλοενδιαφέρονστη διεθνήαγορά.ΟιδυνατότητεςτηςGridTelecomεπεκτείνουνταπλεονεκτήματατου συστήματοςTEASστηνΕλλάδακαιτηνΕυρώπη,παρέχονταςσυνδεσιμότηταδεδομένωνυψηλήςαξίαςσε χονδρικούςπελάτεςσεόλητηΜέσηΑνατολή,τηΣαουδικήΑραβίακαιτηνΙνδία.

Ηποιότητα και η διορατικότητα που χαρακτηρίζουν τηGridTelecom διασφαλίζουν καινοτόμες λύσεις γιατηναντιμετώπισητηςαυξανόμενηςζήτησηςμεταφοράς δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου», δήλωσε ο Bill Marra, Ανώτερος Εμπορικός Διευθυντής της Cinturion.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι καθώς η συνεργασία μας με την Cinturion για την υλοποίηση του καινοτόμου συστήματος TEAS, κατέληξε σε μια σημαντική συμφωνία που θα καταστήσει τη Grid Telecom εταίρο της στην Ελλάδα.

Η Grid Telecom προσφέρει γεωγραφικά εναλλακτικές οπτικές συνδέσεις υψηλής ποιότητας μεταξύ της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και άλλες κρίσιμες υποδομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τη θέση της ως ουδέτερος κόμβος ανοικτής πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου.

Οι προηγμένες τεχνικές δυνατότητες και οι επιχειρηματικές γνώσεις της Grid Telecom προσθέτουν σημαντική αξία στη συνεργασία μας με την Cinturion, αυξάνοντας την κάλυψη του συστήματος TEAS τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε σημαντικές νέες ευρωπαϊκές αγορές», δήλωσε ο Γιώργος Ψυρρής, Διευθυντής της Grid Telecom.

Σχετικά με την Grid Telecom – www.grid-telecom.com

Η Grid Telecom, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ (www.admie.gr). Η Grid Telecom, ως «όχημα» του ΑΔΜΗΕ για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εθνικούς και διεθνείς παρόχους, διαθέτει εγχώριο δίκτυο οπτικών ινών που ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα και αναμένεται να ξεπεράσει τα 6.000 χιλιόμετρα μέσα στην επόμενη πενταετία, παράλληλα με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο  Διαχειριστής, διασυνδέοντας τα ελληνικά νησιά με το κεντρικό δίκτυο.

Η Grid Telecom προσφέρει ήδη πολλαπλή οπτική διασυνδεσιμότητα μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ αξιοποιώντας τη δικτυακή υποδομή της σε Ιταλία, Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη, ενισχύει διαρκώς τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους ουδέτερους κόμβους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πανευρωπαϊκά.

Η Grid Telecom διαθέτει επίσης ένα υπερσύγχρονο οπτικό δίκτυο DWDM, παρέχοντας υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων, καθώς και υπηρεσίες συνεγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές στους υποσταθμούς του ΑΔΜΗΕ σε όλη την Ελλάδα.

 Σχετικά με την Cinturion Corp Ltd. – www.cinturiongroup.com

 Αξιοποιώντας την ευρεία εμπλοκή όλων των σημαντικών στελεχών της στην ανάπτυξη και εφαρμογή υποθαλάσσιων καλωδιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων παγκοσμίως, η Cinturion εστιάζεται στην ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα  υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής,  για την ικανοποίηση των αναγκών σε νέες και αναδυόμενες αγορές.

Η δύναμη της Cinturion προέρχεται από την εκτεταμένη πείρα και εμπειρία των στελεχών στις θέσεις διοίκησης, εμπορίας και τεχνολογίας που διασφαλίζουν την επιτυχή διαχείριση και υλοποίηση μεγάλων έργων διεθνών υποδομών.

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση