HomeΕΛΛΑΔΑΤα ντεσού της εξαγοράς του ΔΕΔΔΗΕ από τους Αυστραλούς

Τα ντεσού της εξαγοράς του ΔΕΔΔΗΕ από τους Αυστραλούς

Τα κέρδη για τη ΔΕΗ και τα επόμενα βήματα στη διαδικασία μεταβίβασης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Infastructure που πλειοδότησε στον διαγωνισμό. Οι αλλαγές στη διοίκηση του διαχειριστή και η option για εισαγωγή σε χρηματιστήριο.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Καθαρό ποσό 1,312 δισ. ευρώ θα εισρεύσει στα ταμεία της ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εταιρία Spear WTE Investments Sarl, με έδρα το Λουξεμβούργο, που ιδρύθηκε από το αυστραλιανό Fund «Macquarie Infrastracture and real Assets Group (MIRA)», αναδείχθηκε χθες «πλειοψηφών προσφέρων», με προσφορά 2,116 δισ. ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το καθαρό χρέος του ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 804 εκατ. ευρώ.

Η ΔEΗ εξέφρασε την ικανοποίηση της τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού, όσο και για το τίμημα, σημειώνοντας ότι «είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ».

Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία της θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δανεισμού της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της στον τομέα των ΑΠΕ.

Η υποβολή δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς από την Spear και όχι απευθείας από τον προτιμητέο επενδυτή, δηλαδή, τη MIRA, θεωρείται συνήθης διεθνής πρακτική.

Αυτού του είδους οι εταιρίες στην ουσία είναι οικονομικές οντότητες που ιδρύονται κατά κανόνα για βραχυπρόθεσμους και πάντως συγκεκριμένους στόχους, όπως, για παράδειγμα, εξαγορές.

Η Spear ως SPE (Special Purpose Entity) έχει συσταθεί το 2018, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Ότι είναι SPE τεκμαίρεται και από το χαμηλό μετοχικό κεφάλαιο της, μόλις 12.000 ευρώ, συνεπώς, δεν έχει άλλες δραστηριότητες πλην αυτών για τις οποίες έχει δημιουργηθεί.

Spear και MIRA έχουν σχέση οικονομικής οντότητας και εκχωρούσας επιχείρησης, συνεπώς, η ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ θα περάσει λογιστικά στη MIRA, δεδομένου ότι έχουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Η τελική απόφαση για την επικύρωση της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ θα έρθει σε γενική συνέλευση των μετόχων της ΔEΗ.

Αμέσως μετά θα υπογραφεί η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) με τον πλειοδότη, που θα ορίζει ότι η απόσχιση του δικτύου διανομής από τη ΔEΗ, με την εισφορά των παγίων στον ΔΕΔΔΗΕ, θα γίνει μετά την υπογραφή του SPA και θα συνιστά αναβλητική αίρεση για τη συναλλαγή.

Ο επενδυτής, στη συνέχεια, υποχρεούται να συνάψει Επιστολή Δέσμευσης Κεφαλαίων (ECL) και να προσκομίσει την αναγκαία Εγγυητική Επιστολή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης θα υπογραφεί το τελικό κείμενο που θα σφραγίσει τη μεταβίβαση του ΔΕΔΔΗΕ και θα είναι η Συμφωνία Μετόχων (SHA).

Με βάσει τους αρχικούς όρους της ΔEΗ, η Επιχείρηση θα ορίζει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο 11μελές διοικητικό συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, μετά την πώληση του 49%.

Η ΔEΗ, επίσης, θα ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή, αλλά από λίστα που θα έχει προτείνει ο επενδυτής.

Ο τελευταίος θα επιλέγει και τον Επιχειρησιακό Διευθυντή, αλλά από λίστα που θα προτείνει η ΔEΗ.

Ο επενδυτής δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, είτε στο σύνολο, είτε μερικώς, για διάστημα τριών ετών.

Μετά από αυτό, η ΔEΗ θα έχει το δικαίωμα της πρώτης προσφοράς.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα μετά από 5 χρόνια ο επενδυτής να ζητήσει από την εταιρία να εισάγει τις μετοχές του σε ρυθμιζόμενη αγορά (χρηματοπιστωτικές αγορές).

Δεν θα ισχύει το ίδιο για τις μετοχές της ΔEΗ.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (WACC) για τον ΔΕΔΔΗΕ έχει οριστεί από τη ΡΑΕ στο 6,7% για τη ρυθμιστική περίοδο 2021-2024.

Το WACC συνιστά τον συντελεστή για τον υπολογισμό του ρυθμιζόμενου εσόδου του Διαχειριστή, τη βασική, δηλαδή, πηγή εσόδων του.

Το επίπεδο που καθόρισε η ΡΑΕ για την επόμενη 4ετία χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ελκυστικό για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αν συγκριθεί με αυτό που ισχύει για άλλους Ευρωπαϊκούς Διαχειριστές και το οποίο δεν υπερβαίνει το 2,5%.

euro2day.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση