HomeHL-EconomyΛάθη στην εκκαθάριση εισφορών παράλληλης απασχόλησης

Λάθη στην εκκαθάριση εισφορών παράλληλης απασχόλησης

Οι ενστάσεις για τα ποσά που καταλογίστηκαν

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σημαντικά λάθη στον υπολογισμό των εισφορών της παράλληλης απασχόλησης διαπιστώνουν πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι μάλιστα καλούνται μέχρι τέλος του μήνα να καταβάλλουν την πρώτη από τις 6 δόσεις που τους έχει χρεώσει η εκκαθάριση για τις εισφορές του 2020.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΕΦΚΑ επισημαίνουν ότι όσοι έχουν ενστάσεις ως προς το ύψος των οφειλόμενων εισφορών μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω του 4ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1555, ή να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στην αρμόδια διεύθυνση εισφορών.

Αναλυτικά, η προθεσμία λήγει στις 31 Αυγούστου προκειμένου να πληρωθεί η πρώτη δόση των εισφορών του 2020, με τη διαδικασία να προβλέπει 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ώστε η εξόφληση των εισφορών του προηγούμενου χρόνου να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Βέβαια, στο ενδιάμεσο θα ακολουθήσουν και τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του τρέχοντος έτους, με τις πληρωμές να «τρέχουν» παράλληλα. Λόγω και των λαθών που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της εκκαθάρισης των εισφορών του 2020, οι διαδικασίες για τις εισφορές του τρέχοντος έτους ενδέχεται να καθυστερήσουν, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι με παράλληλη απασχόληση να κληθούν να πληρώσουν και πάλι μεταχρονολογημένα, με ένα χρόνο καθυστέρηση, τις εισφορές του 2021.

Πρόκειται για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες που διατηρούσαν παράλληλα μισθωτή εργασία για μέρος ή ολόκληρο το έτος 2020. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας απασχολείται ταυτόχρονα και ως μισθωτός, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή του απασχόληση βάσει των ασφαλιστέων του αποδοχών.

Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, δεν υπάρχει ειδοποιητήριο, καθώς καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τη μισθωτή εργασία. Εάν οι εισφορές είναι λιγότερες, τότε μόνο εκδίδεται το ειδοποιητήριο για την πληρωμή. Και σε αυτήν την περίπτωση, πληρώνουν μόνο το ποσό που υπολείπεται της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, ήτοι 252 ευρώ συν 10 ευρώ για ανεργία. Εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, οπότε πληρώνει περισσότερα.

Αυτό σημαίνει ότι τα χρεωστικά υπόλοιπα που καλούνται οι ασφαλισμένοι να καταβάλουν είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση.

Σύμφωνα με καταγγελίες αλλά και πληροφορίες από μεγάλα λογιστικά γραφεία, η εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έχει σημαντικά λάθη, με αποτέλεσμα ασφαλισμένοι που με τις εισφορές τους από την μισθωτή εργασία καλύπτουν κατά πολύ τις εισφορές της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση των μη μισθωτών (262 ευρώ μαζί με την εισφορά υπέρ ανεργίας) καλούνται να καταβάλλουν σημαντικά ποσά, ως υπολειπόμενη οφειλή.

Σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, όσοι ασφαλισμένοι θεωρούν ότι έχει γίνει λάθος εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στον 4ψήφιο αριθμό 1555 και θα λάβουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την οριστική απάντηση του Φορέα. Εάν και πάλι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, θα πρέπει να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις εισφορών, προκειμένου να λύσουν οριστικά το πρόβλημά τους.

Όπως προκύπτει πάντως από την σχετική εγκύκλιο, ο ΕΦΚΑ προχώρησε στις εξής διαδικασίες:

Προσδιορίστηκε το Μητρώο Μη Μισθωτών ενεργών ασφαλισμένων, κατά το έτος 2020.

Το Μητρώο Μη Μισθωτών διασταυρώθηκε με τις υποβληθείσες κατά το έτος 2020 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Κοινών Επιχειρήσεων ή Δημοσίου Τομέα και προσδιορίστηκαν περίοδοι παράλληλης ασφάλισης.

Προσδιορίστηκε το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές + ασφαλισμένου) ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή ασφάλιση. Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον προσδιορισμό των μηνιαίων εισφορών.

Προσδιορίστηκε το ύψος της ασφαλιστικής κατηγορίας Μη Μισθωτού

Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός, ανά μήνα, των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού, με βάση το σύνολο των εισφορών.

Από την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω μηνιαία εισφορά μη μισθωτού αφαιρέθηκε, ανά κλάδο, το ποσό εισφοράς, από την έμμισθη εργασία και προσδιορίστηκε το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 ασφαλισμένοι εμφανίζονται από τον ΕΦΚΑ με χρεωστικό υπόλοιπο με μέσο όρο οφειλής περίπου 750-800 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, από την διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί, από τους Φορείς Δημοσίου, η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, κάθε επόμενη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Η τελευταία δόση θα καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως την 31.01.2022. Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ν.4158/2013).

Εάν η εκκαθάριση έχει βγάλει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό θα επιστραφεί στους δικαιούχους, ή θα συμψηφιστεί με μελλοντικές καταβολές. Για την διαδικασία της επιστροφής θα ακολουθήσουν οδηγίες από τον ΕΦΚΑ.

euro2day.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση