HomeHL-EconomyΑυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων στη διακίνηση μαύρου χρήματος

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων στη διακίνηση μαύρου χρήματος

«Υπόλογοι» μια σειρά επαγγελματιών για τον εντοπισμό του «βρόμικου χρήματος»

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σφίγγει ο κλοιός για τον εντοπισμό του «βρόμικου χρήματος». Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την Παρασκευή για δημόσια διαβούλευση μπαίνουν στο μικροσκόπιο χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές, ενώ μια σειρά επαγγελματιών υποχρεούνται να συμπράξουν στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Τράπεζες, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι, πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε trusts, μεσίτες που διακανονίζουν συναλλαγές ακινήτων άνω των 10.000 ευρώ, καζίνο, έμποροι μέσω των οποίων γίνονται πράξεις ύψους άνω των 10.000 ευρώ, ενεχυροδανειστές, πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών καθίστανται υπόχρεοι να συμβάλλουν στην αποκάλυψη παράνομων συναλλαγών. Το νομοσχέδιο -το οποίο τροποποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου 4557/2018- επιφέρει μια σειρά αλλαγών.

Μεταξύ άλλων, περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τα ψηφιακά πορτοφόλια, καθώς στο εξής οι πάροχοι θα εγγράφονται σε ειδικό μητρώο προκειμένου να είναι ευκολότερη η άσκηση εποπτείας. Περιορισμός μπαίνει και στις συναλλαγές που θα μπορούν να πραγματοποιούνται με προπληρωμένες (και κατά κανόνα δύσκολα ανιχνεύσιμες) κάρτες. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκτά πρόσβαση σε πολύ περισσότερες πληροφορίες για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του μαύρου χρήματος. Επίσης, ανοίγει ο δρόμος για λεπτομερέστερο και ταχύτερο έλεγχο στα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων.

Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ&ΛΠ) που χρησιμοποιείται πλέον και από την ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα αποτελεί κεντρικό εργαλείο για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών. Για τους παραβάτες, προβλέπονται δρακόντειες ποινές, καθώς -πέραν των ποινών φυλάκισης- επιβάλλονται και πρόστιμα που ξεπερνούν ακόμη και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η «δέουσα επιμέλεια»

Όλοι οι υπόχρεοι στο να συμβάλλουν στον εντοπισμό του μαύρου χρήματος -τράπεζες, φοροτεχνικοί κ.λπ.- θα πρέπει να εφαρμόζουν τη λεγόμενη «δέουσα επιμέλεια» στις εξής περιπτώσεις: α) όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση, β) όταν διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή που: ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών, σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχείου 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 141) άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) όταν πρόκειται για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά και διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή σε μετρητά που αφορά ποσό δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τουλάχιστον, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, δ) όταν πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που αφορά ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ τουλάχιστον κατά την κατάθεση του στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ε) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο ποσού, στ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου.
naftemporiki.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση