HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑEurobank: Διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος το α΄ 5μηνο του 2020 κατά 129,2 εκατ. ευρώ

Eurobank: Διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος το α΄ 5μηνο του 2020 κατά 129,2 εκατ. ευρώ

Οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατέγραψαν ραγδαία μείωση κατά -65,1% σε ετήσια βάση ή €742,9 εκατ. στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020

Διαφήμιση

Περαιτέρω επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας καταγράφηκε στο πρώτο 5μηνο του 2020, διαμορφούμενο στα 129,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η Eurobank στο τακτικό της εβδομαδιαίο δέλτιο «7 ημέρες οικονομία», καθώς οι εξαγωγές και οι εισαγωγές παρουσίασαν ετήσια συρρίκνωση -18,9% ή -€4.709,9 εκατ. και -14,8% ή -€4.580,8 εκατ. αντίστοιχα.

Οι εισροές κεφαλαίων από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην αλλοδαπή μειώθηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εκροές κεφαλαίων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την αλλοδαπή.

Πάνω από τα 9/10 των προαναφερθέντων μεταβολών των εξαγωγών και των εισαγωγών πηγάζουν από τις παρατηρήσεις του Απριλίου-Μαΐου 2020, ήτοι των μηνών που εφαρμόστηκαν αυστηρά για την αντιμετώπιση της πανδημία του κορωνοϊού.

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 προκαλεί ισχυρές μεταβολές στον όγκο των διεθνών συναλλαγών παγκοσμίως. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται μεγάλη συρρίκνωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών το 2020 (€21,1 δισ. σε τρέχουσες τιμές το 2019 ή 11,3% του ΑΕΠ).

Δύο παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό το εκτιμώμενο αποτέλεσμα. Πρώτον, ο βαθμός ευαισθησίας του τουριστικού τομέα στην υγειονομική κρίση είναι υψηλός και δεύτερον, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της Ελλάδας, ήτοι η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στο πλεόνασμα των υπηρεσιών (73,1% ή €15,4 δισ. σε τρέχουσες τιμές το 2019.

Πως κινήθηκαν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στις επί μέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών;

Στην πλευρά της πίστωσης των εξωτερικών συναλλαγών (εξαγωγές) ξεχώρισαν με αρνητικό πρόσημο οι τουριστικές υπηρεσίες. Στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σχεδόν μηδενίστηκαν (-99,0% σε ετήσια βάση ή -€2.089,2 εκατ.) με αποτέλεσμα στο 5μηνο να εμφανίζουν συρρίκνωση -78,5% σε ετήσια βάση ή -€2.242,4 εκατ.

Η μείωση των τουριστικών εσόδων εξηγεί σχεδόν το 1/2 της πτώσης του συνόλου των εξαγωγών, ενώ αν αφαιρεθούν οι κατηγορίες των πλοίων και των καυσίμων, με την τελευταία να επηρεάζεται από τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, εξηγεί το 70,3%.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, συρρίκνωση καταγράφηκε στις εξαγωγές των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων (-3,9% ετήσια βάση ή -€376,4 εκατ. ) και των υπηρεσιών μεταφορών (-7,6% σε ετήσια βάση ή -€513,0 εκατ.), ωστόσο με ρυθμούς καταφανώς μικρότερους σε σύγκριση με την κατηγορία των ταξιδιωτικών εσόδων. Αυτό το στοιχείο αντικατοπτρίζει την υψηλή ευαισθησία που παρουσιάζει ο κλάδος του τουρισμού στην τρέχουσα υγειονομική κρίση.

Στην πλευρά της χρέωσης των εξωτερικών συναλλαγών (εισαγωγές), όπου η απόκλιση ανάμεσα στα μερίδια των αγαθών και των υπηρεσιών (74,4% vs 25,6% βάσει των ετήσιων στοιχείων 2019) είναι σε απόλυτους όρους πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που παρατηρείται στις εξαγωγές (44,7% vs 55,3% βάσει των ετήσιων στοιχείων 2019), πέραν της υψηλής μείωσης των εισαγωγών καυσίμων, καταγράφηκε μεγάλη συρρίκνωση στην κατηγορία των αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία κατά -11,6% σε ετήσια βάση ή -€1.940,6 εκατ.

Η εν λόγω πτώση εξηγεί το 42,4% της αρνητικής μεταβολής του συνόλου των εισαγωγών στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 ή το 71,2% πλην των κατηγοριών των καυσίμων και των πλοίων. Η πανδημία του COVID-19 δεν επηρεάζει μόνο τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα αλλά και τον εξερχόμενο τουρισμό από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατέγραψαν ραγδαία μείωση κατά -65,1% σε ετήσια βάση ή €742,9 εκατ. στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 (-98,8% σε ετήσια βάση ή -€553,3 εκατ.).

Αγνοώντας την επίδραση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, οι προαναφερθείσες αρνητικές μεταβολές των εισαγωγών δύνανται να ερμηνευτούν από τρεις παράγοντες: 1ον από τη μείωση του εισοδήματος των φορέων της οικονομίας, 2ον από τη διαμόρφωση δυσμενών προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας στο μέλλον και 3ον από τους φυσικούς περιορισμούς που δημιούργησαν τα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Επί παραδείγματι ένα τυχαίο νοικοκυριό μείωσε απότομα τις ταξιδιωτικές δαπάνες προς την αλλοδαπή γιατί λόγω φυσικών περιορισμών δεν μπορούσε να μεταβεί στην αλλοδαπή.

Ένα άλλο τυχαίο νοικοκυριό μείωσε την κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων γιατί μειώθηκε το εισόδημά του ή γιατί διαμόρφωσε προσδοκίες ότι θα μειωθεί το εισόδημά του στο μέλλον, οπότε προτίμησε να αποταμιεύσει στο παρόν με σκοπό να εξομαλύνει την πορεία των καταναλωτικών του δαπανών.

Τέλος, μια τυχαία επιχείρηση μείωσε τις εισαγωγές πρώτων υλών που χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία ή ακύρωσε την αγορά ενός μηχανήματος από το εξωτερικό λόγω διαμόρφωσης δυσμενών προσδοκιών για την ζήτηση των προϊόντων της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Διαφήμιση
Διαφήμιση