HomeHL-9Οδηγίες Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Οδηγίες Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Όλες οι λεπτομέρειες

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ακολουθώντας την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2087), ανακοινώνει:

Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020,  σύμφωνα με την ΚΥΑ   άρχισε η Τρίτη (Γ΄)  φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα. Σε αυτή τη φάση επιτρέπεται με συγκεκριμένους περιορισμούς η προσέλευση στις οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις αθλητών και αθλουμένων όλων των ηλικιών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ:

  • Ενυπόγραφο έγγραφο του κάθε σωματείου όπου αναγράφονται ονομαστικά οι αθλητές και οι προπονητές που θα έχουν πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση και επισυναπτόμενα αντίγραφα δελτίων και ιατρικές βεβαιώσεις με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (αν υπάρχει)

Οι ζώνες χρήσης για τους  αθλητές έχουν αναρτηθεί μαζί με οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  είναι οι παρακάτω:https://aahaeota.gr/odigies/

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο της Αίτησης/ Δήλωσης Συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του/της στα ανωτέρω αγωνίσματα.
  • Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του.

Οι ζώνες χρήσης για τους  αθλούμενους είναι οι παρακάτω:https://aahaeota.gr/odigies/

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δελτίο καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα

Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικήςιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή των στοιχείων του αθλητή στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση. Επισημαίνετε ότι οι γονείς-συνοδοί παραμένουν εκτός αθλητικής εγκατάστασης.

 

Οι αθλούμενοι προκειμένου να εισέλθουν για προπόνηση σε οργανωμένο αθλητικό χώρο, επιδεικνύουν κατά την είσοδο το υπογεγραμμένο Δελτίο καταγραφής αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.  Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλούμενοι υποβάλλουν τα στοιχεία στους στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση για το ενδεχόμενο ιχνηλάτησης επαφών λόγω COVID-19, τον οποίο φυλάσσει στα αρχεία της η αθλητική εγκατάσταση

 

Για αθλούμενους κάτω των 13 ετών που γυμνάζονται με αθλητικούς συλλόγουςσε εξωτερικούς χώρουςοι ζώνες χρήσης είναι:

κατά την οποία κάθε προπονητής μπορεί να έχει το ανώτερο  12 άτομα στην ομάδα που προπονεί.Στην περίπτωση αυτή κάθε αθλητικός σύλλογος θα πρέπει να ενημερώσει την αθλητική εγκατάσταση για τις ημέρες και ζώνες που θα κάνει χρήση (όπως έχει γίνει και με τους αθλητές) χωρίς όμως να δηλώσει ονόματα αθλητών απλά αριθμό παιδιών στο γκρουπ. Για το παραπάνω θα εκδοθεί πρόγραμμα  και σύμφωνα με αυτό θα γίνεται η είσοδος στην εγκατάσταση.

Πληροφορίες για τις ζώνες χρήσης για τους  αθλούμενους έχουν ήδη αναρτηθεί  στον  παρακάτω σύνδεσμο:https://aahaeota.gr/odigies/

Το έντυπο καταγραφής των ναγκω΄ν των συλλόγων βρίσκεται αναρτημένο σtosite της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.aahaeota.gr

 

Για αθλούμενους κάτω των 13 ετών που γυμνάζονται με αθλητικούς συλλόγουςσε εσωτερικούς χώρους   (αθλήματα ρυθμικής, ενόργανης, πυγμαχίας, ξιφασκίας, άρσης βαρών, πάλης, τραμπολίνο, taekwodo, καράτε, κ.λ.π ) με την ολοκλήρωση της καταγραφής των αναγκών των συλλόγων θα  ορισθεί και το πρόγραμμα χρήσης  (δεδομένο ότι σε κάθε αίθουσα μπορεί να υπάρχει παραπάνω από ένας αθλητικός σύλλογος). Σε αυτή την περίπτωση θα ορισθούν και οι ζώνες χρήσης.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε κάθε ζώνη προτεραιότητα έχουν οι αθλητές έναντι των αθλουμένων.

Το έντυπο καταγραφής των  αναγκών  των συλλόγων για χρήση εσωτερικών χώρων βρίσκεται αναρτημένο σtosite της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.aahaeota.gr

 Για αθλούμενους  που είναι μέλη των αθλητικών δράσεων των δημοτικών αθλητικών κέντρων   για εσωτερικούς και εξωτερικούς  χώρους και γυμναστήρια, προετοιμάζεται σχετική ανακοίνωση με πλήρες  πρόγραμμα  ατομικής προπόνησης σε  γκρουπ σύμφωνα  με τους εν ισχύ περιορισμούς.  Η ανακοίνωση του προγράμματος θα αναρτηθεί προς το τέλος της εβδομάδας στο sitewww.aahaeota.gr.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του.
  • Έγγραφο πιστοποίησης ιδιότητας εν ενεργεία διαιτητή.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ DHMOTIKHΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ GROUP
ΣΤΙΒΟΣ/ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ1509-12
ΣΤΙΒΟΣΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ   ΓΗΠΕΔΟΥ1509-12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 8010
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ8010
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΗΣ   (ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΕΣ)1414
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ1515
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ408
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ1010
ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (100)55
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ1010
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ1010
ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ – ΘΥΡΑ 17  – ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ1010
ΑΙΘΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ – ΘΥΡΑ 17  – ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ33
ΑΙΘΟΥΣΑ TAEKWODO44
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ66
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (234)106
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΕΡΟΒΟΛΟΥ66
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ (ΘΥΡΑ 2)88
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ2525
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 1 – ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ2525
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 1 – ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ2525
ΣΑΛΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΑΠΚΗ2020

Παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι/υποψήφιοι που θέλουν να χρησιμοποιούσουν τις ανοιχτές ή κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου μας να απευθύνονται στο τμήμα προγραμματισμού της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, κα. Ρένα Πηγάκη, τηλ: 2810264576/ ή 2810 264591 και να ακολουθούν τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα  που τους αφορούν κατά την είσοδο, έξοδο και χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η χρήση γίνεται μετά από κατάρτιση προγράμματος στις ζώνες που έχουν ανακοινωθεί για τις ανοικτές και κλειστές εγκαταστάσεις, το οποίο προϋποθέτει καταγραφή ή και επικαιροποίηση των αναγκών των χρηστών. Οπότε παροτρύνουμε τους υφιστάμενους χρήστες ή και νέους να προχωρήσουν στην αποστολή εγγράφων με τις ανάγκες τους η την επικαιροποίηση των αναγκών τους

Το απαραίτητα έντυπα και πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στις παρακάτω  ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Έντυπο πρωταγωνιστικού ελέγχου:

https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx

Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης:

https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf

Πληροφορίες και οδηγίες για χρήση των χώρων:www.aahaeota.gr και  www.heraklion.gr

Πληροφορίες και οδηγίες για υγειονομικά πρωτόκολλα και νομοθεσία:https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση