HomeΚΡΗΤΗΞεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για το σχολικό έτος 2014-2015 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού (ισόγειο Δημαρχείου Χανίων, είσοδος από οδό Υψηλαντών) έως και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9.00 έως τις 13.00.

Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις εγγραφής από τους Παιδικούς Σταθμούς και τα γραφεία του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2821341629 – 632 – 627, καθώς και να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Χανίων στη διεύθυνση www.chania.gr .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ   ΓΙΑ   ΤΟ   ΣΧΟΛΙΚΟ   ΕΤΟΣ   2014 – 2015

ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

 • Στα παιδικά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2014 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2010 μέχρι και 28/2/2012 , έχουν αποκτήσει πλήρως τον έλεγχο των σφιγκτήρων και δεν φορούν pampers. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος, δίδεται χρονικό περιθώριο μέχρι ένα μήνα.
 • Στα βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά βρέφη, που στις 31/8/2014 είναι 18 μηνών, δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερο μέχρι 28/2/2013
 • Αριθμός σταθμών επιλογής: δύο (2) με σειρά προτεραιότητας
 • Για οικογένειες τριτέκνων με εισόδημα ως 30.000,00 € η φιλοξενία γίνεται δωρεάν, όπως και για οικογένειες με παιδί ΑΜΕΑ και μονογονεϊκές
 • Για οικογένειες πολυτέκνων η φιλοξενία γίνεται δωρεάν
 • Για ελεύθερο επαγγελματία: κατάθεση αντιγράφου ΤΕΒΕ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα
 • Εργαζόμενος με αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ το τελευταίο τρίμηνο, υποχρεούται να προσκομίσει μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση εργοδότη, θεωρημένη από το ΙΚΑ, μέχρι 1/9/2014 και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 31/12/2014
 • Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλεια γίνονται δεκτοί με τους παρακάτω όρους:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης.

β) Θα υπολογίζεται επιπλέον στο οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 7.000,00 € (586,00 Χ 12).

γ) Ο ΔΟΚΟΙΠΠ διατηρεί το δικαίωμα του τακτικού και έκτακτου ελέγχου για τη διαπίστωση της εργασίας του γονέα . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν απασχολείται στην επιχείρηση, θα γίνεται διαγραφή του παιδιού.

Αίτηση γονέα που απασχολείται εποχιακά σε αυτοαπασχόληση δε γίνεται δεκτή

 • Σε αίτηση γονέα με κύριο επάγγελμα αγρότης ο δεύτερος γονέας δεν μπορεί να δηλώνει αυτοαπασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση.
 • Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θα πρέπει:

α) Να έχει ασφάλιση ΟΓΑ

β) Να έχει ετήσιο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις τουλάχιστον 5.000,00 €

γ) Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομά του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες να προσκομίζουν:

1) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα 2) Το Ε9 του εργοδότη, στο οποίο να φαίνεται ότι από τα δηλωθέντα αγροτικά τεμάχια δικαιολογείται η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.

Το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς και το σύνολο των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του Ε1, προστίθενται στο οικογενειακό εισόδημα..

Εφόσον το σύνολο των τεκμηρίων διαβίωσης υπερβαίνει το ποσό της φορολογικής δήλωσης, θα   υπολογίζεται σαν φορολογητέο εισόδημα το ποσό του τεκμηρίου

Εισοδήματα από ενοίκια θα προστίθεται στο οικογενειακό εισόδημα

Μαζί με την αίτηση θα κατατίθεται και το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς

Εισοδήματα, που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και μετοχές, θα προστίθενται στο εισόδημα

 • Αλλοδαποί – παλιννοστούντες – μετανάστες

α) Θα πρέπει να έχουν άδεια παραμονής και ο κάθε γονέας να έχει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια το χρόνο

β) Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει φορολογική δήλωση

γ) Περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, να έχει ΤΕΒΕ για τουλάχιστον 6 μήνες και να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο.

 • Αιτήσεις, όπου ο ένας γονέας θα φαίνεται απασχολούμενος ευκαιριακά και δεν έχει ένσημα, δεν θα εξετάζονται
 • Υπάλληλοι του Δήμου Χανίων, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεών του θα μοριοδοτούνται με συν 25 μόρια
 • Στις επανεγγραφές μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση θα ζητείται εκ νέου βεβαίωση εργασίας γονέων καθώς και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τον τελευταίο χρόνο. Επανεγγραφή γίνεται μόνο στο σταθμό, που ήδη φιλοξενείται το παιδί. Αν κάποιος επιθυμεί μεταγραφή θα κάνει αίτηση μαζί με την επανεγγραφή η οποία θα εξεταστεί από την επιτροπή.
 • Σε όλες τις αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών θα αναγράφεται υποχρεωτικά το σταθερό τηλέφωνο οικίας και εργασίας γονέων καθώς και τα κινητά τηλέφωνα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία.
 • Για κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου, παρακαλούμε να ενημερώνεται άμεσα η υπεύθυνη του σταθμού, που φιλοξενείται το παιδί αλλά και το αρμόδιο γραφείο του Οργανισμού
 • Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση, να υπάρχει επίσημο έγγραφο από δικαστήριο ή δικηγόρο όπου θα αναφέρεται ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού
 • Για γονείς-δημότες και κατοίκους του Δήμου Χανίων-όλων των Δημοτικών ενοτήτων- που θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., η αίτηση θα μοριοδοτείται με 10 επιπλέον μόρια.
 • Για γονείς δημότες ή κατοίκους του Δήμου Χανίων-όλων των Δημοτικών ενοτήτων- που θα υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφών για σταθμό του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π , η αίτηση θα μοριοδοτείται με 5 επιπλέον μόρια
 • Για γονείς που δεν είναι ούτε δημότες ούτε κάτοικοι του Δήμου Χανίων η αίτηση δεν θα παίρνει επιπλέον μόρια.
 • Δεν καταβάλλονται τροφεία για τα παιδιά εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, εφόσον τα παιδιά τους φιλοξενούνται εκεί που υπηρετεί ο υπάλληλος, υπεράριθμα.
 • Οι αναπληρώσεις παιδιών σε τυχόν κενές θέσεις θα γίνονται το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     –       ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ          10 ΜΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΕΣ ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ            5 ΜΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ            0 ΜΟΡΙΑ

*ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ         45 ΜΟΡΙΑ

*ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ  35 ΜΟΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ      20 ΜΟΡΙΑ

ΑΔΕΡΦΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ         10 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ

(ΠΑΤΕΡΑΣ-ΜΗΤΕΡΑ > 67%, ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ)            40 ΜΟΡΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ** Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟ        40 ΜΟΡΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ         15 ΜΟΡΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Ή ΦΟΙΤΗΤΗ    20 ΜΟΡΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΧΛΜ

20 ΜΟΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ   25 ΜΟΡΙΑ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ         15 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ12 ΜΟΡΙΑ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ         10 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΤΙΑΣ       10 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ/ΤΙΑΣ        7 ΜΟΡΙΑ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ          5 ΜΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ            4 ΜΟΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ        6 ΜΟΡΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΙΔΙ  8 ΜΟΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΙΔΙ       12 ΜΟΡΙΑ

 

*Η μοριοδότηση των κατηγοριών αυτών θα γίνεται μόνο σε εγγραφές – επανεγγραφές νηπίων του Γ΄ Παιδικού Σταθμού   Σούδας

**Εγγράφονται ανεξαρτήτου μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά ορφανά, με την προϋπόθεση το εισόδημα της οικογένειας να είναι έως 13.000,00 €

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     (ΜΟΡΙΑ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         10.000,00 €   70 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         13.000,00 €   60 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         16.000,00 €   55 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         19.000,00 €   50 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         24.000,00 €   45 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         28.000,00 €   40 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         32.000,00 €   35 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         35.000,00 €   30 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         40.000,00 €   25 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         50.000,00 €   15 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΩΣ         60.000,00 €   5 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ            60.000,00 €   0 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ              15 ΜΟΡΙΑ

*ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ               10 ΜΟΡΙΑ

* Εννοείται στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας που μπαίνει σε συγκεκριμένη στήλη της φορολογικής δήλωσης

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Για ετήσιο εισόδημα από 0 έως 10.000 € καταβάλλεται το ποσό των 15,00 €

Για ετήσιο εισόδημα από 10.000 € έως 20.000 € καταβάλλεται το ποσό των 40,00 €

Για ετήσιο εισόδημα από 20.000 € έως 30.000 € καταβάλλεται το ποσό των 50,00 €

Για ετήσιο εισόδημα από 30.000 € έως 40.000 € καταβάλλεται το ποσό των 80,00 €

Για ετήσιο εισόδημα από 40.000 € έως 50.000 € καταβάλλεται το ποσό των 110,00 €

Για ετήσιο εισόδημα από 50.000 € και πάνω καταβάλλεται το ποσό των 140,00 €

Για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας θα καταβάλλονται τροφεία 20% λιγότερα από τα τροφεία του πρώτου παιδιού και για το τρίτο παιδί θα καταβάλλονται 10% λιγότερα του δεύτερου παιδιού.

Όποιος γονέας δεν προσκομίσει με την αίτηση του το Ε1 του 2014, η αίτηση του δεν θα εξετάζεται καθόλου.

H περίοδος των εγγραφών θα διαρκέσει από 23-6-2014 έως και 7-7-2014

Διαφήμιση
Διαφήμιση