HomeΚΡΗΤΗΤο εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στη Βουλή

Το εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στη Βουλή

Mε ερώτηση 36 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τις καθυστερήσεις και την αναβλητικότητα της Κυβέρνησης στην υλοποίηση του πλάνου ανάπτυξης χωριστού ρεύματος οργανικών υπολειμμάτων που ξεκίνησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 36 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι Βουλευτές Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ηγουμενίδης.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο Δήμο Ηρακλείου έγιναν τα προηγούμενα χρόνια αρκετές δράσεις ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και καθιέρωσης ειδικού ρεύματος διαχείρισης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Είχαμε για παράδειγμα τη δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, την αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για κομποστοποιητές γειτονιάς, την προώθηση του καφέ κάδου, την πιλοτική μονάδα μετατροπής των τροφικών υπολειμμάτων των ξενοδοχείων σε ζωοτροφή μέσα από το πρόγραμμα LIFE F4F, κ.α.» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Είναι απαραίτητο η νέα Κυβέρνηση, να μην χάσει χρόνο και να συνεχίσει όσα ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων διαλογής στην πηγή και κυκλικής οικονομίας, καθώς και την εναρμόνιση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων άλλωστε, θέτει ως προτεραιότητες τη χωριστή συλλογή στην πηγή (και) των βιοαποβλήτων, όπως και την επεξεργασία τους με στόχο την παραγωγή κομπόστ. Παράλληλα, καθορίζει με σαφήνεια την υποχρέωση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για οργάνωση και εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, η οποία και πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση λόγω των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2018/851».

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με βάση και τους διαθέσιμους πόρους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση και δημοσίευση προσκλήσεων για υποδομές χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος) και στην περαιτέρω επεξεργασία τους, είτε μέσω οικιακής κομποστοποίησης είτε – ως χωριστό ρεύμα – σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Επιπλέον, σε ορισμένες Περιφέρειες προχώρησαν οι εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων ή/και προμηθειών, που περιλάμβαναν ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής, οικιακή κομποστοποίηση ή/και επεξεργασία του ρεύματος βιοαποβλήτων. Σημειώνεται επίσης ότι από 1/1/2020 προβλέπεται νομοθετικά και η εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για την διαχείριση των απορριμμάτων στους ΟΤΑ που θα λαμβάνει υπόψη της το ποσοστό βιοαποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή σε κάθε ΟΤΑ.

Όμως, σε αντίθεση με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τους διαθέσιμους πόρους στο ΕΣΠΑ, πρόσφατες ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ μεταθέτουν χρονικά το πλάνο ανάπτυξης του χωριστού ρεύματος των βιοαποβλήτων για το 2023. Με δεδομένες τις υποχρεώσεις του θεσμικού πλαισίου και τις ήδη δρομολογημένες προσκλήσεις και εντάξεις έργων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων περιγράφεται ρητά στην Έκθεση Έγκαιρης Προειδοποίησης της Ε.Ε. και αποτελεί βασική παράμετρο της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας, ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.     Ποια η συνολική πρόοδος για την ένταξη έργων χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων στις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί (και λήξει) έως σήμερα; Ποιος οι ενέργειες για την άμεση αξιολόγηση και ένταξη έργων σε προσκλήσεις που λήγουν άμεσα (έως το τέλος της χρονιάς), προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες;

2.     Για τα ήδη ενταγμένα έργα, ποια η πρόοδος εκτέλεσης και ποιο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της χωριστής συλλογής στους ΟΤΑ και στους πολίτες και τις επιχειρήσεις; Σε ποιους δήμους αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής οργανικού, πότε και σε τι ποσοστό του πληθυσμού ανά ΟΤΑ;

3.     Τι πρόσθετοι πόροι εκτιμά το ΥΠΕΝ ότι θα απαιτηθούν για την πλήρη εφαρμογή της χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε όλη τη χώρα; Ποιος ο προγραμματισμός πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, εφόσον χρειάζονται, και από ποιες πηγές;

4.     Ποια μέτρα θα λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία για να επιταχυνθούν οι ενέργειες των ΟΤΑ και των ΦΟΔΣΑ σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένη την νομοθετημένη υποχρέωσή τους;

5.     Με δεδομένη την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών τόσο εθνικά όσο και τοπικά, ποια τα σχέδια του ΥΠΕΝ για το συντονισμό εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών;

Διαφήμιση
Διαφήμιση