HomeHL-Economy120 δόσεις: Δυναμική αρχή για τις βελτιώσεις στη ρύθμιση

120 δόσεις: Δυναμική αρχή για τις βελτιώσεις στη ρύθμιση

Πάνω από 17.000 αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Μόλις έξι ημέρες μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τις 120 δόσεις την περασμένη Πέμπτη, τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 17.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής, για να επωφεληθούν από τις βελτιώσεις που προώθησε η κυβέρνηση. Έτσι, από την έναρξη ισχύος των 120 δόσεων, έχουν μπει συνολικά κάτω από την ομπρέλα της ρύθμισης 318.101 οφειλέτες, που έχουν ήδη καταβάλει στο Δημόσιο 258 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ρυθμίσουν χρέη συνολικού ύψους 2,482 δισ. ευρώ (1,877 δισ. αρχικό κεφάλαιο και 604,1 εκατ. ευρώ προσαυξήσεις).

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να τεθούν σήμερα υπόψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Οικονομικών για τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το οικονομικό επιτελείο στις 13.00 αναμένεται να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των επενδύσεων, ώστε να τονωθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην πρόωρη αποπληρωμή του ακριβότερου τμήματος των δανείων του ΔΝΤ προς τη χώρα μας, ενόψει της υποβολής του σχετικού επίσημου αιτήματος στο μεθαυριανό Eurogroup από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς το Δημόσιο με τόσο ευνοϊκούς όρους (π.χ. οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με 10ετή ορίζοντα εξόφλησης), γι’ αυτό συνιστάται στους οφειλέτες να τρέξουν να υπαχθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, αυτή θα είναι ολιγοήμερη.

Με χθεσινή εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει διευκρινίσεις, με έμφαση στις βελτιώσεις που εισήγαγε στις 120 δόσεις ο πρόσφατος νόμος 4621/2019. Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι:

· Στο ανώτατο όριο του 1.000.000 ευρώ, ως κριτήριο για την ένταξη των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.

· Σε περίπτωση που οι ανωτέρω οφειλές είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.

· Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

· Επιχειρήσεις, που έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση έως 36 δόσεις, μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση σε 120 δόσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

· Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία μέχρι 3.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση της προκαταβολής, το όριο των 3.000 ευρώ διαμορφώνεται με την αφαίρεση της προκαταβολής. Για παράδειγμα: Φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο με εισόδημα έως και 10.000 ευρώ, με βασική οφειλή 4.500 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 1.500 ευρώ, εφόσον προκαταβάλλει 1.500 ευρώ, δεν θα επιβαρυνθεί με τον τόκο της ρύθμισης.

Στον οφειλέτη παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή, με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην εγκύκλιο παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Φορολογούμενος με βασική οφειλή 100.000 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 20.000 ευρώ, επιλέγει πρόγραμμα ρύθμισης 120 δόσεων για το οποίο, βάσει του νόμου, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων/τόκων 10%. Εφόσον προκαταβάλλει ποσό 5.000 ευρώ, οι προσαυξήσεις/τόκοι θα μειωθούν ισόποσα και θα διαμορφωθούν σε 15.000 ευρώ (ήτοι 20.000-5.000). Στο εναπομείναν ποσό των 15.000 ευρώ θα υπολογιστεί και η απαλλαγή 10%, ήτοι οι τόκοι/προσαυξήσεις θα διαμορφωθούν τελικώς σε 13.500 ευρώ [ήτοι 15.000-(10%Χ15.000)].

Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το σημαντικότερο κίνητρο που έχουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στις 120 δόσεις είναι το «πάγωμα» των κατασχέσεων –τόσο των μελλοντικών όσο και αυτών που έχουν ήδη γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ στην εγκύκλιο, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της ρύθμισης παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:

1. Μη λήψη αναγκαστικών μέτρων: Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και ο οφειλέτης τηρεί τους όρους αυτού, εφόσον έχει ελεγχθεί η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπαγωγής και διατήρησής τους, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεων.

2. Αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων: Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, περιορίζονται οι συνέπειες των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια παντός τρίτου, υπό την έννοια της αποδέσμευσης και απόδοσης κατά νόμο των μελλοντικών απαιτήσεων, ήτοι των απαιτήσεων που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. Α.1196/2019 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης ή έχει καταβληθεί η προκαταβολή,

(ii) Η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει, και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις αυτές.

protothema.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση