HomeΚΡΗΤΗΣυνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (απόφαση 995/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος2018 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για το έργο με τίτλο «Συντήρηση 7ου Δημοτικού Σχολείου (απόφαση 1004/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –ενίσχυση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση 10ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου, Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου (απόφαση 1006/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 για την υλοποίησή της υπηρεσίας «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη» (απόφαση 1007/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 1038/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τα ΜΑΠ (απόφαση 1042/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
7. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
8. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα».
9. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά από τον καταυλισμό των Ρομά».
10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Τμημάτων των Οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη».
11. Οριοθέτηση Γενικών θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων.
12. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Έβανς, για τις εργασίες υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
13. Ένταξη του Δήμου Ηρακλείου στο νέο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσίας για την Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης-αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
15. Έγκριση του αριθμ. 103.425/2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της «Συντήρησης Καυστήρων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το Γ΄ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέματα».
17. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του κ. Στυλιανού Μικράκη, ειδικού συμβούλου στην Αθήνα.
18. Έγκριση παράτασης της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020- Έγκριση σχεδίου της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδία Μέσα(ΑΥΙΜ).
19. Εξειδίκευση ποσού 1.080,00 € του Κ.Α. 15-6682.001 με τίτλο «Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης.
20. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
21. Ανανέωση διάρκειας μείωσης μισθωμάτων αστικών ακινήτων και καταστημάτων της Λαχαναγοράς που εκμισθώνει ο Δήμος Ηρακλείου για το έτος 2019.
22. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
23. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού –Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για την λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
24. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων.
25. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε αθλητικά σωματεία για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
26. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Ινιωτάκη στην Αθήνα.
27. Εξειδίκευση δαπάνης με τίτλο «Μουσικά ταξίδια» του Κ.Α. 15.6471.002 του προϋπολογισμού δαπανών 2018 «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» με ποσό 14.170,00 ευρώ.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά το παραδοτέο 1ο και παραδοτέο 2ο σύμφωνα με την σύμβαση για ανάθεση των εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ιστορικού τέχνης για την θεματική ψηφιακή έκθεση με τίτλο «Απηχήσεις της αρχαιότητας στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου».
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο « 1η Επισκευή μηχανημάτων».
30. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 10-8261.001 για επιστροφή ποσού στον κ. Άγγελο Ασήμογλου.
31. Συμπλήρωση του άρθρου 36 του Κανονισμού Ύδρευσης για «Αφανή διαρροή εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων» (απόφαση 419/2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
32. Αναμόρφωση –Αύξηση προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (απόφαση 160/2018 σε ορθή επανάληψη Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ).
33. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων –Δαπανών –Στοχοθεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2019 (απόφαση 161/2018 Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ηχητικής κάλυψης της παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.
35. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα στο Κεντρικό Δημαρχείο.
36. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Βασίλη Λαμπρινού και του Αντιδημάρχου Κ. Πέτρου Ινιωτάκη στις Βρυξέλλες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση