HomeΚΡΗΤΗΜε 59 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Με 59 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Την Δευτέρα

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Με 59 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα «Ελευθερίου Βενιζέλου» στη Λότζια την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 17.55.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για δαπάνες που σχετίζονται με Π.Ο.Ε. (απόφαση 14/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΟΕ Ανταποδοτικών (απόφαση 15/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση 23/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για συνεχιζόμενες δράσεις του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων (απόφαση 24/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών για το Τμήμα Πολιτισμού (απόφαση 28/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για συνεχιζόμενη μελέτη του Τμήματος Τοπογραφικών Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας (απόφαση 29/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 56/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη Σχολή Μουσικής Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 57/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα FIT FOR ALL (απόφαση 58/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 59/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού συνεχιζόμενων έργων του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 60/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για συνεχιζόμενο έργο του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (απόφαση 61/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια σχετικά με την Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (απόφαση 62/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση 63/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων (απόφαση 64/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
 16. Τοποθέτηση υδρομέτρου.
 17. Έγκριση για την καταβολή φόρου και προσαυξήσεων κατά την υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας προσκυρούμενου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου ετών 2011, 2012 και 2013.
 18. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
 19. Μεταφορά ημερομηνιών λήξης βεβαιωμένων οφειλών.
 20. Τακτοποίηση οφειλών προς το Ι.Κ.Α.
 21. Ορισμός Επιτροπών για την υλοποίηση του Προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2018.
 22. Έγκριση υλοποίησης κοινωνικής εκδήλωσης για τους ηλικιωμένους των ΚΕ.ΚΟΙΦ.Φ.Α.Π.Η. του Δήμου Ηρακλείου με θέμα παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή μπουφέ (βασιλόπιτα, κέρασμα εδεσμάτων και ροφημάτων) για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης.
 23. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος
 24. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου».
 25. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Υποέργου (1) της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση – Διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου «ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ» – Προσθήκη κατ’ επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» με MIS 5000438.
 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου».
 27. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
 28. Έγκριση αναπλήρωσης διοριστέων σύμφωνα με την προκήρυξη 1/681Μ/2008 του Δήμου Ηρακλείου.
 29. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007.
 30. Ανασχηματισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου».
 31. Παράταση μέτρου θέσπισης ειδικού τιμολογίου ύδρευσης για καταναλωτές που βρίσκονται σε κατάσταση ενδείας (απόφαση 471/2017 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
 32. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση του Μνημονίου Συνεργασίας των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, για την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικές ένταξης προσφύγων.
 33. Αίτημα για έγκριση κατανομής της χρηματοδότησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου για το έτος 2018.
 34. Διαβίβαση προς έγκριση της τελικής Στρατηγικής της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) στο Δήμο Ηρακλείου» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση των  αρμόδιων φορέων.
 35. Εξέταση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 1364 της Πολεοδομικής Ενότητας «Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 36. Εξέταση ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια ανάρτησης της 221/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα «Οριστική Οριοθέτηση οικισμών εντός Αρχαιολογικού Χώρου Κνωσού (Μπουγάδα Μετόχι, Μακρύ Τείχος, Βλυχιά, Αγία Ειρήνη)» – (απόφαση 2/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 37. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μενεξέδων και τμήματος της οδού Γεωργ. Δρακάκη (απόφαση 3/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 38. Αλλαγή κατεύθυνσης και απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης στις οδού Πεδιάδος – Μανουσογιαννη – Ρενιέρη – Τριφύτσου – Σμύρνης (βόρεια της Γ. Αβέρωφ) – Ανωπόλεως εντός των τειχών Ηρακλείου (απόφαση 4/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 39. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ2 (STOP) και Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και στάθμευση) –  (απόφαση 5/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 40. Μονοδρόμηση των οδών Αγησιλάου, Σαχλαμπάνη και Ανδρέα Κάλβου περιοχή Κατσαμπά (απόφαση 6/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 41. Έγκριση διαδρομής πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Κνωσσός – Αμουδάρα για το Αστικό ΚΤΕΛ (απόφαση 7/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 42. Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λ. Σοφ. Βενιζέλου με την οδό Αχαιών (απόφαση 8/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 43. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ2 (STOP) και Ρ40 (απαγορεύεται η στάση και στάθμευση) – (απόφαση 9/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 44. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (απόφαση 10/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 45. Δημιουργία διαβάσεων πεζών, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από σχολικά συγκροτήματα και μονοδρομήσεις – πεζοδρομήσεις οδών (απόφαση 11/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 46. Μέτρα ρύθμισης και κυκλοφορίας με βάση το 5/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση 12/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 47. Προμήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους.
 48. Παραχώρηση διοργάνωσης και διαχείρισης της Πολιτιστικής Εκδηλώσεως Φεστιβάλ Πιάνου για το έτος 2018 στην ΔΕΠΤΑΗ.
 49. Έγκριση διοργάνωσης του φεστιβάλ «Κρήτη μια ιστορία 5+1 πολιτισμοί.
 50. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Στράβωνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου».
 51. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Καστοριάς, στην περιοχή Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου».
 52. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Σήφακα, στην περιοχή Ατσαλένιο του Δήμου Ηρακλείου».
 53. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Μπότσια στους Προσκόπους για την στέγαση τους.
 54. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Μαμουλάκη Χαράλαμπου στην Αθήνα.
 55. Έγκριση για την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea Paolo  στην Αθήνα.
 56. Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων 4m3.
 57. Παραχώρηση της χρήσης του υπ. αριθ. ΚΗΗ 5782 (με αρ. πλαισίου MPATFS86JGTO12451) πυροσβεστικού  οχήματος στην Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 58. Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
 59. Έγκριση πρόσθετης εργοταξιακής σήμανσης για βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.
Διαφήμιση
Διαφήμιση