HomeΕΛΛΑΔΑΤα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στον ΕΔΟΕΑΠ

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στον ΕΔΟΕΑΠ

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη ψηφοφορία του ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων, οι οποίοι κλήθηκαν να αποφασίσουν αν αποδέχονται το σχέδιο διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ.

Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του ΕΔΟΕΑΠ οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο , τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού.

Επί του συνολικού αριθμού μετόχων – μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε 10.110, ψήφισαν 6.127.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν:

ΝΑΙ: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)

ΟΧΙ: τριακόσια πενήντα (350)

ΛΕΥΚΑ: εκατόν δεκαπέντε (115)

ΑΚΥΡΑ: σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, δηλαδή αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που φέρει τις υπογραφές του Νίκου Παππά, Έφης Αχτσιόγλου, Ευκλείδη Τσακαλώτου και Τάσου Πετρόπουλου, οι νέες εισφορές, 7,05% για τους εργαζόμενους και 8,05% για τους εργοδότες, θα καταβληθούν αναδρομικά από την αρχή του έτους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους.

Αντιθέτως, η εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των Μέσων Ενημέρωσης θα καταβληθεί υπολογιστεί από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της δημοσίευσης του νόμου.

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη, πως οι εισφορές όσων ασφαλίστηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ από την 15η Σεπτεμβρίου 2016 και μετά, θα ανέρχονται στο 6,05%, καθώς δεν θα ασφαλίζονται για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος και δεν θα έχουν κράτηση 1% υπέρ εφάπαξ.

Όπως τονίζει ο Ν. Καρούτζος, «απομένει το τελευταίο βήμα που πρέπει να γίνει από πλευράς κυβέρνησης, η άμεση ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε στη Βουλή και ο ΕΔΟΕΑΠ αλλάζει σελίδα, αφήνοντας πίσω του λογικές και πρακτικές του παρελθόντος, αγκαλιάζοντας όλους τους εργαζόμενους των Μέσων Ενημέρωσης».

«Δεν είναι η ώρα, όμως, για πανηγυρισμούς» επισημαίνει ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί σκληρή δουλειά, ώστε ο ΕΔΟΕΑΠ να γίνει ένας πρότυπος και σύγχρονος ασφαλιστικός Οργανισμός, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητας τους πόρους που διαθέτει προς όφελος των ασφαλισμένων του.

Σύμφωνα με τον κ. Καρούτζο, «ο ΕΔΟΕΑΠ σώθηκε την τελευταία στιγμή με την αποφασιστική στάση των μελών του και γιατί στην κρίσιμη στιγμή ο κλάδος είχε την ευτυχία να έχει στην ηγεσία του συνδικαλιστές που βλέπουν μπροστά, χωρίς αγκυλώσεις».

«Γνωρίζω ότι ακόμα και σήμερα, μετά την ετυμηγορία των μελών του ΕΔΟΕΑΠ, θα υπάρξουν οι συνήθεις αντιρρησίες που το μόνο που ξέρουν είναι να πετροβολούν και να επιχειρούν να καταστρέφουν. Τους παραδίδω στην κρίση των συναδέλφων και ελπίζω έστω και εκ των υστέρων να αντιληφθούν την αξία της δημιουργικής δράσης. Ο ΕΔΟΕΑΠ γυρίζει σελίδα! Ας εργαστούμε όλοι μαζί για το νέο μεγάλο ΕΔΟΕΑΠ, που μας χωράει όλους!» σχολιάζει ο κ. Καρούτζος.

Η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, αντικαθίστανται και συμπληρώνονται διατάξεις του α.ν. 248/1967 σχετικά με τον ΕΔΟΕΑΠ, κυρίως, στα εξής:

Διευρύνεται ο κύκλος των υπαγομένων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ. Στην επικουρική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγονται, πέρα από τα μέλη των προβλεπόμενων Ενώσεων, όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και Γραφεία Τύπου, με εξαίρεση όσους υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων, με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων» (ΤΕΑΣ), καθώς και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των εν λόγω επιχειρήσεων και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο. Στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή υπάγονται, όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Προβλέπονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση (3,5% ασφαλισμένου και 3,5% εργοδότη), για ασφάλιση υγείας (2,55% ασφαλισμένου και 4,55% εργοδότη) και για ασφάλιση πρόνοιας (1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου).

Επανακαθορίζονται τα έσοδα του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, πέρα από τις προαναφερόμενες εισφορές και εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Από την εισφορά αυτή αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ στα ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους, με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής (με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση), αυξάνεται ο αριθμός των μελών του δ.σ. του ΕΔΟΕΑΠ από εννέα σε 11, με τη συμμετοχή στη σύνθεσή του και ενός εκπροσώπου των εργοδοτών, ενώ προβλέπεται η τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω Οργανισμού, κτλ.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται μείωση εσόδων (από ασφαλιστικές εισφορές) του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από τη μεταφορά ασφαλισμένων τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα, προκαλείται εξοικονόμηση δαπάνης του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ από τη μη κάλυψη για παροχές των μεταφερόμενων ασφαλισμένων.

Η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 “σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας” ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».

Newsbeast.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση