HomeHL-9Σειρά επιτυχιών…σε διάφορους τομείς από τον Όμιλο Καράτζη

Σειρά επιτυχιών…σε διάφορους τομείς από τον Όμιλο Καράτζη

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορία σημείωσε το 2016

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορία σημείωσε το 2016 ο όμιλος Καράτζη, διατηρώντας παράλληλα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο την ρευστότητά του.

Ο κρητικός όμιλος είναι κατά βάση εξαγωγικός και δραστηριοποιείται στους τομείς της βιομηχανίας (παραγωγή υλικών συσκευασίας), στον ξενοδοχειακό με μονάδες στην Κρήτη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και πρόσφατα στην εμπορία ενέργειας μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ.

Όπως αναφέρει το euro2day.gr, το 2016 ο όμιλος Καράτζη αύξησε τις πωλήσεις της από τα 72,3 στα 77,6 εκατ. ευρώ, το EBITDA από τα 17,9 στα 19,94 εκατ. και τα καθαρά κέρδη από τα 5,7 στα 8,43 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2016 διαμορφώθηκαν στα 110,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας επιφυλάχτηκε για το αν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016, καθώς η σχετική απόφαση θα ληφθεί στα πλαίσια της επικείμενης τακτικής γενικής συνέλευσης.

Με θετικές προοπτικές φαίνεται πως διαγράφεται και η τρέχουσα χρονιά για τον όμιλο Καράτζη, καθώς σύμφωνα με τη διοίκησή του:

• Τον Απρίλιο του 2017, ολοκληρώθηκε η µετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρείας στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία της, συνολικής έκτασης 1.400 τ.µ.

• Στη βιοµηχανική δραστηριότητα του οµίλου αναµένεται αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 10%. Εντός του 2017, σχεδιάζεται η επέκταση των παραγωγικών χώρων του εργοστασίου της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, προκειµένου να καλυφθεί η αυξανόµενη ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας. Η επέκταση, αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις 3.000 τ.µ. και νέο µηχανολογικόεξοπλισµό.

• Ολοκληρώθηκε µεγάλη ανακαίνιση στο ξενοδοχείο «Nana Beach», η οποία θα συµβάλει στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών του.

• Οι εργασίες στο νέο πολυτελές ξενοδοχείο «Nana Princess», βρίσκονται εντός των καθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων και εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της επόµενης τουριστικής σαιζόν.

• Ως προς τις πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών, αναµένεται σταθεροποίηση στις παραγόµενες µονάδες ενέργειας και των πωλήσεων αντίστοιχα. Η όποια µεταβλητότητα των πωλήσεων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας). Επίσης, η εταιρεία εξετάζει επενδύσεις στο χώρο των αιολικών πάρκων.

• Η θυγατρική εταιρεία «ΚΕΝ» δραστηριοποιείται στην εµπορία ενέργειας και µε µία µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια προσδοκά να αποκτήσει σηµαντικό µερίδιο αγοράς. Παράλληλα, µε την ανάπτυξη δικού της δικτύου καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα, µε τη µέθοδο του franchise, προσφέρει αναβαθµισµένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους καταναλωτές. Η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση στη ΡΑΕ για άδεια προµήθειας φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές. Αναµένεται η έγκριση της άδειας εντός του 2017.

• Εντός του 2017, θα γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ», µε το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», από τη µητρική εταιρεία. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών της µητρικής εταιρείας.

• Όσον αφορά τη θυγατρική «Στέλλα Πολάρις Κρέτα», συνεχίζονται οι συζητήσεις µε µεγάλο τουριστικό οργανισµό σχετικά µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της, στην περιοχή της Ιεράπετρας.

• Στις 19/9/2017 έχει οριστεί η εκδίκαση της υπ’ αριθµ. 25496/2013 αγωγής της εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε την οποία ζητά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά τόκους για το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιχορήγησης πραγµατοποιηθείσας επένδυσης. Η επιστροφή της επιχορήγησης διατάχθηκε από την 54490/ΝΝ 365/Ν. 1892/90/24.7.2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας και ακυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ 3582/2010 απόφαση του ΣτΕ.

Διαφήμιση
Διαφήμιση