HomeHL-Greece«Πείραξαν» πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να πληρώσουν επικουρικούς γιατρούς που διορίστηκαν τον τελευταίο χρόνο

«Πείραξαν» πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να πληρώσουν επικουρικούς γιατρούς που διορίστηκαν τον τελευταίο χρόνο

Δια χειρός Πολάκη

Διαφήμιση

Δεν έχουν τέλος οι ρουσφετολογικές πρακτικές που υιοθετεί η κυβέρνηση. Στο νέο «επεισόδιο», που γράφεται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Υγείας, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για επαγγελματίες υγείας ενταγμένο στο ΕΣΠΑ για «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» άλλαξε όνομα και περιεχόμενο με συνοπτικές διαδικασίες προκειμένου τα κονδύλια να διατεθούν για την πληρωμή των επικουρικών γιατρών που έχουν διοριστεί τον τελευταίο χρόνο στο ΕΣΥ!

Συγκεκριμένα, και όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι των επαγγελματιών υγείας, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανήρτησε στις 19/12/2016 στη Διαύγεια πρόσκληση (με κωδικό 054) ύψους 70 εκατ. ευρώ για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο. Ο τίτλος της πρόσκλησης αφορούσε την «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας» και απευθυνόταν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας ως μοναδικό δυνητικό δικαιούχο.

Όπως συνάγεται από την πρόσκληση, οι επαγγελματικές ομάδες υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της υγείας, δηλαδή οι ωφελούμενοι, μπορεί να είναι όλοι οι κλάδοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νοσηλευτές, Μαίες, Φυσικοθεραπευτές, Φαρμακοποιοί, Βιολόγοι κτλ). Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας άλλαξε την πρόσκληση ώστε να αφορά μόνο τους γιατρούς. Επιπλέον, περιόρισε ακόμη περισσότερο τους ωφελούμενους ορίζοντας πως θα αφορά μόνο τους επικουρικούς γιατρούς.

Με επείγον έγγραφό του στις 29/12/2016 ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης ορίζει πως στο πρόγραμμα των 70 εκατ. ευρώ εντάσσονται οι επικουρικοί γιατροί, και συγκεκριμένα όσοι έχουν υπογράψει συμβάσεις στα νοσοκομεία από 1/1/2016, ενώ παρατείνει αυτοδικαίως τις μονοετείς συμβάσεις για ένα ακόμη έτος των επικουρικών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το ότι το ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των επικουρικών γιατρών ανακοινώθηκε αρμοδίως από στέλεχος του υπουργείου Υγείας σε εκπροσώπους επαγγελματιών υγείας που ζήτησαν διευκρινίσεις για τους ωφελούμενους του προγράμματος. Σύμφωνα δε με άλλες ανεπίσημες πληροφορίες, τμήμα του ποσού θα διατεθεί και για την πιλοτική έναρξη του γιατρού της γειτονιάς στο πλαίσιο της ανάπτυξης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Ζητούν εξηγήσεις οι νοσηλευτές

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) εκφράζει τον προβληματισμό της «για τη διάθλαση του σκοπού της πρόσκλησης, όσο και για το ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά ή να μη λαμβάνει υπόψη της ότι λαμβάνει υπόψη της ότι:

(α) ο νοσηλευτικός κλάδος είναι η μεγαλύτερη ομάδα εργαζομένων στον Τομέα Υγείας, με πρωταγωνιστικό ρόλο και μεγάλο έργο,

(β) οι ασκούντες το επάγγελμα του Νοσηλευτή, χαρακτηρίζονται ως επαγγελματική ομάδα υψηλής εξειδίκευσης αλλά και ταυτόχρονα υψηλού ρίσκου ανεργίας, καθώς οι άνεργοι νοσηλευτές αγγίζουν το 25% του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας,

(γ) μεγάλος αριθμός επιστημονικών μελετών, στην Ελλάδα και διεθνώς, τεκμηριώνει την ανάγκη για την ενίσχυση και ανάπτυξη πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών,

(δ) η νοσηλευτική ειδικότητα είναι δυναμική και απαιτείται η άσκησή της σε κλινικό περιβάλλον μάθησης,

(ε) σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε Γιατρούς (ανά 1000 κατοίκους έχουμε 6,3 με μέσο όρο 3,3) και στην τελευταία θέση σε Νοσηλευτές (ανά 1000 κατοίκους έχουμε 3,6 με μέσο όρο 9,1), ενώ για κάθε Γιατρό αντιστοιχούν 0,6 Νοσηλευτές, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3 Γιατροί για κάθε Νοσηλευτή».

Με βάση τα παραπάνω, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της «για τη μονομερή και μεροληπτική στάση των συναρμόδιων φορέων, σε μια εποχή που η δημόσια υγεία πλήττεται βάναυσα εξαιτίας κυρίως της τραγικής υποστελέχωσης των δημόσιων δομών της από Νοσηλευτές» και διαβεβαιώνει ότι θα διαμαρτυρηθεί με διάβημα σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Protothema.gr

Διαφήμιση