HomeΕΛΛΑΔΑΈπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια της Chipita οδεύει η Νίκας

Έπεσαν οι υπογραφές: Στα χέρια της Chipita οδεύει η Νίκας

Το πρώτο μεγάλο deal της νέας χρονιάς

Διαφήμιση

Το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό deal της χρονιάς είναι γεγονός. Όπως ανακοίνωσε και επισήμως η ΝΙΚΑΣ έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ της ίδιας, της GIVENRISE του ομίλου Chipita και των τραπεζών για την αναδιάρθρωση των χρεών της πρώτης. Στο πλαίσιο αυτό συγκαλείται έκτακτη ΓΣ των μετόχων που θα δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 23,3 εκατ. ευρώ την οποία και εν πολλοίς θα καλύψει το επενδυτικό «όχημα» της Chipita.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Υπεγράφη την 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Εταιρείας, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED (η GIVENRISE), που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:

α) σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας για να αποφασίσει τα ακόλουθα:

1) αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,

2) στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και

3) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού περίπου €23,3 εκ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Εταιρείας πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των €26,4 εκατ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά €17 εκατ., θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.

Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές».

Η Chipita και τα επενδυτικά της σχέδια

Παράλληλα με το deal στη ΝΙΚΑΣ η Chipita προωθεί επένδυση στην Πολωνία, στη Μαλαισία και στη Σλοβενία.

Με τη στρατηγική της έχει καταφέρει να καταστεί η πραγματική ελληνική πολυεθνική. Μια εταιρεία που τιμά τη χώρα όπου βρεθεί και θυμίζει ότι όταν οι Ελληνες θέλουν, τελικά μπορούν. Μέσα στο δύσκολο από κάθε άποψη 2015 η Chipita κινήθηκε ανοδικά. Αναπτυξιακά. Αύξησε πωλήσεις και τζίρους και μείωσε την εξάρτησή της από τις τράπεζες. O όμιλος που πάντοτε έχει τη ματιά στο εξωτερικό και τις ξένες αγορές συνέχισε τις επενδύσεις σε όλο τον πλανήτη με έμφαση στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία.

Με δύο επεκτάσεις των εργοστασιακών της υποδομών στην Πολωνία, η εταιρεία του Σπύρου Θεοδωρόπουλου (φωτογραφία) έδειξε ότι στοχεύει ακόμα πιο ψηλά. Οπως το ίδιο έκανε με τη χορηγία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ, η οποία βοήθησε στο χτίσιμο μιας διεθνούς εικόνας.

Παράλληλα η Chipita προχωρά ακόμα πιο πέρα στην κατασκευή εργοστασίου και στη Σλοβακία, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2019. Αυτή η στρατηγική δεν αφορά μόνο τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες η Chipita είναι σταθερά προσανατολισμένη. Στόχος της διοίκησης του ομίλου είναι να καλύψει την αύξηση της ζήτησης στην τοπική αγορά, αλλά και σε εκείνη της Γερμανίας η οποία αναδεικνύεται σε μια πολύ σημαντική υπόθεση για τον ελληνικό όμιλο.

Ωστόσο, η Ευρώπη και οι ευκαιρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι η Ασία. Εκεί -και πιο συγκεκριμένα στη Μαλαισία- η Chipita το 2016 προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξίας με την εταιρεία Munchy’s για την κατασκευή εργοστασίου.

Προηγουμένως είχαν ήδη υπάρξει σκέψεις για την ινδική αγορά και τη δημιουργία κοινοπραξίας εκεί, όμως στο τέλος υπήρξε άλλου τύπου επιλογή. Στα παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε την επένδυση Θεοδωρόπουλου με τη Wonderplant αλλά και το κυοφορούμενο deal με την εξαγορά από την Chipita της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Protothema.gr

Διαφήμιση