HomeHL-EconomyΚέρδη και για το τρίτο τρίμηνο 1916 στη Τράπεζα Πειραιώς

Κέρδη και για το τρίτο τρίμηνο 1916 στη Τράπεζα Πειραιώς

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Καθαρή κερδοφορία για δεύτερο συνεχή τρίμηνο και ανθεκτικότητα στα επαναλαμβανόμενο κέρδη προ προβλέψεων εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στο γ΄ τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου, η καθαρή κερδοφοα την υπό εξέταση περίοδο ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ, ενώ τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 290 εκατ. ευρώ.

Σε γραπτή του δήλωση, ο νέος πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χατζηνικολάου σημείωσε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους εντός ενός λειτουργικού περιβάλλοντος, το οποίο, αν και παραμένει απαιτητικό, παρουσιάζει ευκαιρίες, καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά».

Πρόσθεσε ότι «είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας και των ανθρώπων μας».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηνικολάου, «η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνδυάζει εκτεταμένη διεθνή τραπεζική τεχνογνωσία με βαθιά γνώση του εγχώριου περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε σχετικά ότι «και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιστροφή της Τράπεζας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε την ηγετική μας θέση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα».

Από την πλευρά του, ο κ. Γεώργιος Πουλόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας τόνισε ότι η απόδοσή της «κατά το 3ο τρίμηνο 2016 αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή μας για την επίτευξη των οικονομικών και στρατηγικών μας στόχων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι εισροές καταθέσεων το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 0,9 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 2%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και στις στοχευμένες πελατειακές μας δράσεις».

Αναφερόμενος στο θέμα των καθυστερήσεων, υπογράμμισε ότι «η ενεργός διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να παράγει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, με περαιτέρω μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες κατά 0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση».

Σε ετήσια βάση, συνέχισε ο ίδιος, «το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ ή 8%. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕs) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσαν μείωση κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση».

«Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016: κερδοφορία, σημαντική μείωση των NPLs, βελτίωση της ρευστότητας» κατέληξε ο κ. Πουλόπουλος.

Άνοδος οργανικής κερδοφορίας
Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα 290 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια και 10% σε τριμηνιαία βάση.

Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 εκατ. ευρώ, σταθερό σε τριμηνιαία βάση.

Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 3ο 3μηνο 2016, αυξημένα 7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση.

Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε 844 εκατ. ευρώ ή 794 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά σε ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έναντι του 9μήνου 2015.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 488 εκατ. ευρώ, +5% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου.

Μείωση κόστους
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 322 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο 2016.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα το 3ο 3μηνο 2016 βελτιώθηκε ελαφρά στο 52% από 53% το 2ο 3μηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης παρέμεινε στο επίπεδο του 50% όσο και το προηγούμενο 3μηνο.

Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ +2% έναντι του 9μήνου 2015.

Συγκεκριμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων κλπ) θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.

Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ έναντι 265 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016 και 289 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2016.

Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 9μηνο 2016 ήταν κέρδος 41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. To προ φόρων αποτέλεσμα για το 3ο τρίμηνο 2016 ήταν 40 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 31 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2016 από κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 (το τελευταίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος χρηματοοικονομικών πράξεων 77 εκατ. ευρώ).

Για το 9μηνο, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 14 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 621 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2015, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

Αύξηση καταθέσεων
Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 39,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αυξημένες κατά 0,9 δισ. ευρώ έναντι του Ιουνίου 2016, σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και των στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η βελτίωση αυτή ακολούθησε την αύξηση των καταθέσεων κατά 0,5 δισ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 0,9 δισ. ευρώ το 3ο 3μηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα 36,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό στα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% και τριμηνιαίως κατά 2% έναντι αντίστοιχων επιδόσεων της αγοράς +3% σε ετήσια βάση και +1% σε τριμηνιαία βάση.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στα 23,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 από 26,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 12,7 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο 2016 από 14,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016.

Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ήταν σημαντικά χαμηλότερη κατά 12,1 δισ. ευρώ, με τον ELA μειωμένο κατά 8,5 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με υπόλοιπα 5,4 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 από 0,6 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση