HomeΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΕΣΕΕ συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η ΕΣΕΕ συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο ζητά ο ΟΟΣΑ από την Ελλάδα με 6 συστάσεις προς την κυβέρνηση τις οποίες μετέφερε ο senior economist της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού του Οργανισμού κ. Sean Ennis. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ και ο εκσυγχρονισμός κρίνεται απαραίτητος. Προϋπόθεση, όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη, είναι ο σχεδιασμός του πλαισίου να γίνει με εμάς και όχι χωρίς εμάς, όπως συνέβη στις εργαλειοθήκες Νο 1 και Νο 2, όπου η μόνη συμμετοχή μας ήταν ουσιαστικά να αποτρέψουμε την εφαρμογή τους στην ελληνική αγορά.

Οι έξι βασικές συστάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, που προτείνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Οι συγκεκριμένες συστάσεις περιλαμβάνονται στην «Εργαλειοθήκη Νο 3», οι μεταρρυθμίσεις της οποίας θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζουμε ότι η «Εργαλειοθήκη Νο 3», εκτός του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει χαρακτηρισθεί ως τομέας προτεραιότητας, περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις στους τομείς της Μεταποίησης, του Χονδρικού Εμπορίου και των Κατασκευών.

Επιτάχυνση διαδικασιών

Η Ελλάδα θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών ως προς τις επιδόσεις στον τομέα αυτό. Τα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν ότι μόλις 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα -με απασχόληση 10 ατόμων και άνω- σημείωσαν διαδικτυακές πωλήσεις το 2015 (9% το 2014). Η αξία των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αντιπροσωπεύει το 1% των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων απασχόλησης 10 ατόμων και άνω (2% το 2014). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17% (15% το 2014) -τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων όσο και σε αξία πωλήσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός του πλαισίου, το οποίο έχει υιοθετηθεί το 1994, στα νέα δεδομένα. Κατά τον ίδιο, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ προς την κυβέρνηση αφορούν κατά κύριο λόγο στην προστασία των καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ υπάρχουν ενδείξεις ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δυναμική στην Ελλάδα και παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα βασικά μεγέθη που καθορίζουν την ανάπτυξή του, ενώ αποτελεί την επέκταση και εξέλιξη του παραδοσιακού εμπορίου. Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν κοινοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού από τα μέσα Μαΐου και, ήδη έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα τις ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Η ΕΣΕΕ ήδη βρίσκεται σε επαφή με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε τεχνοκρατικό επίπεδο και εξετάζονται διάφορες προτάσεις.

Συνοπτικά, οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνουν:

– Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «καταναλωτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/1994).

– Την υιοθέτηση ενιαίου ορισμού του «προμηθευτή» σε ολόκληρο το σώμα του κύριου νόμου για την προστασία του καταναλωτή.

– Τη διευκρίνιση των ορισμών και της διάκρισης μεταξύ νομικών και εμπορικών εγγυήσεων.

– Την κατάργηση ορισμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους τελικούς (εγχώριους) πωλητές, οι οποίες συνδέονται με τις εμπορικές εγγυήσεις.

– Την παρακολούθηση και αναθεώρηση εντός δύο ετών του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, ώστε να αποφεύγονται δυνητικές καθυστερήσεις και συνωστισμοί.

– Την απλοποίηση και κωδικοποίηση του κύριου νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ρητή κατάργηση της παρωχημένης και μη ισχύουσας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε κάθε περίπτωση, η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να απλοποιηθεί και να κωδικοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα έννομης προστασίας και συμμόρφωσης για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Επίσης, η νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να λάβει υπ’ όψιν και τις συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών (C2C). Τέλος, η νομοθεσία θα πρέπει να αποφύγει το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εγχώριων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην παγκόσμια αγορά.

Η ΕΣΕΕ έχοντας στόχο να μετατρέψει μέρος από τους περίπου 25 εκ. επισκέπτες του καλοκαιριού στη χώρα μας, σε πελάτες όλου του χρόνου, έχει αναδείξει τα 6 μεγάλα θέματα που απασχολούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα:

  • Ανάπτυξη ανταγωνισμού
  • Φορολογία
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων σε Β2Β και Β2C εμπόριο από απόσταση
  • Εκπαίδευση
  • Προβλήματα λόγω κρίσης
  • Χρηματοδότηση

Οι τελικές προτάσεις του ΟΟΣΑ για το σύνολο των τομέων που περιλαμβάνει η «Εργαλειοθήκη Νο 3» θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο. Στην ΕΣΕΕ θα έχουμε πάντα το νου μας στη διαδρομή και την τελική διαμόρφωση της εργαλειοθήκης Νο 3, σε θέματα που αφορούν γενικότερα στο εμπόριο και είναι συμβατά με την ελληνική αγορά, γιατί από τις εργαλειοθήκες Νο 1 & 2 είναι προφανές ότι δεν σωθήκαμε.

Διαφήμιση
Διαφήμιση